Nyhetsarkiv

Rammeavtale med Stockholms läns landsting (SLL)

20.03.2017

Stockholms läns landsting (SLL) har tegnet en ny rammeavtale med Triona angående Oppdragskonsulenter IT.

Avtalen, som undertegnes i mars 2017, gjelder ekspertkompetanse innen systemutvikling og systemintegrasjon. Kontrakten omhandler innkjøp av IT-konsulenttjenester til Stockholms läns landstings forvaltning, selskaper og stiftelser, Region Gotland samt TioHundra AB. Dessuten inngår Sveriges kommuner og Landsting (SKL) og det region- og landstingseide selskapet Inera AB. Avtaletiden er 18 månader med opsjon på forlengelse opp til ytterligere 18 måneder. Triona ser fram til fortsette å arbeide sammen med Stockholms läns landsting.