Virksomhet

Skogsindustri

Triona har mange års erfaring med datasystemer for skogsindustrien. Hos oss treffer du medarbeidere, som utover sin store teknologikunnskap også har stor bransjekunnskap.

Skogsnæringen befinner seg i en intensiv utviklingsfase. Man strever med å få bedre kontroll på råvareflyten fra skog til industri. For sagbrukenes del må produksjon og forretning samspille, og det krever korrekt og aktuell informasjon i alle ledd.

System

Triona har i mange år levert systemer til skogselskap og sagbruk. Vår utfordring framover er å lage effektive systemer som er godt integrert med våre kunders virksomhetsprosesser.

Erfaringer

Triona har erfaring med løsninger for såvel skogsplanlegging, virkeflytprosesser, produksjonsplanlegging, operativ støtte for avvirkning og transportplanlegging, både for rundvirke og bioenergi. Vi tilbyr også løsninger for elektronisk handel, som letter den digitale flyten av informasjon mellom kunde og leverandør.

Trionas system Klar er et komplett virksomhetssystem for sagbruk og annen foredlingsindustri. Systemet støtter både produksjons- og virksomhetsprosessene og gir store muligheter for styring og oppfølging av virksomheten.

For vegforvaltning har vi tatt fram et system basert på data fra NVDB (Nasjonal VegDataBank)

Sigmund hjelper deg

For mer informasjon om hva vi gjør innen området skogsindustri, spør Sigmund.

Sigmund Fredriksen +47 918 66 301
Send Mail