Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Ny mobilapp – pilot for spesialtransport hos Trafikverket

Triona har levert en pilotløsning i form av en app for spesialtransporter til Trafikverket i Finland (FTA). Mobilappen, som er rettet mot entreprenører som er involvert i transport av store laster, gir sjåførene mulighet til å rapportere fremdrift og status for transporten fortløpende. Den mobile appen gjør det mulig for personell på trafikksentralene å overvåke spesialtransportene i sanntid.

20.12.2017

God Jul og Godt Nytt År

Vi vil ønske alle en god jul og et godt nytt år!

18.12.2017

Triona leverer et nytt system for skiltstyring

Triona lanserer sammen med Euroskilt et nytt og fleksibelt system for skiltstyring. Systemet støtter både lokal styring og fjernstyring fra vegtrafikksentralene hos Statens Vegvesen.

14.12.2017

Vellykkede Triona Days

I begynnelsen av uken ble Triona Days gjennomført med rundt 50 deltakere fra ulike organisasjoner i Norge og Sverige. Triona Days ble vellykket! Den konklusjonen kan vi trekke etter å ha gjennomgått evalueringen som deltakerne gjorde.

01.12.2017

Ny versjon av Arbeidsvarsling-Loggbok

En ny versjon av vårt system for elektronisk loggbok er nå ute. Den store nyheten er at Vegfoto nå er integrert i systemet.

20.11.2017

Samarbeidsavtale med PiiMega Oy

Triona har inngått et samarbeid med det finske produktselskapet PiiMega Oy. Triona vil være PiiMegas partner i det svenske og norske markedet, selge, supportere og tilpasse primært PiiMegas forretningssystem for sagbruk og treforedling som heter Piimega® TimberPro. PiiMega vil være Trionas partner for Trionas skytjeneste "Lasset" innen treindustrisegmentet i Finland.

13.11.2017

Ny versjon av TRACS Flow

En ny versjon av TRACS Flow ble lansert i oktober. Nesta versjon planlegges til mai 2018.

10.11.2017

Bærekraftig logistikk - Triona og Scanlog innleder samarbeid

Scandinavian Logistics Partners (Scanlog), et uavhengig svensk logistikkselskap, og Triona har inngått samarbeidsavtale med sikte på å utvikle nye IT-baserte tjenester innen logistikk og transport.

06.11.2017

Fornøyde kunder

I Trionas kundundersøkelse når vi en ”Fornøyd kunde indeks” på 82, noe vi ser som en veldig positiv annerkjennelse fra våre kunder.

01.11.2017

Programkodebibliotek for OpenTNF er publisert

Triona har nå gitt ut et programkodebibliotek for OpenTNF som åpen kildekode. Dette biblioteket er en referanseimplementasjon for OpenTNF-standarden, utviklet i samarbeid med Trafikverket, Statens vegvesen og Trimble.

30.10.2017

Ny versjon av TNE

Nå lanserer Triona TNE versjon 3.2. Først til å innføre denne versjonen blir Bane NOR, som for tiden jobber med en ny og moderne plattform for håndtering av trafikkrelatert baneinformasjon.

20.10.2017

SDCs nye ”Krønt vegvalg”

Triona har fått oppdraget med å utvikle en ny versjon av webapplikasjonen "Krønt vegvalg". I applikasjonen kan du manuelt utføre avstandsberegninger og vise rutevalg i kartet. Det er også mulig å se på vegens egenskaper som hastighets- og aksellastbegrensninger. Og man kan rapportere inn feil om man finner feil i f.eks. avstandsberegning eller vegbeskrivelsen.

12.10.2017

Ny CFO

Sofia Hedberg har nå startet sitt arbeid som finansdirektør (CFO) i Triona. 

06.10.2017

Lasset for maskintransport

Swecon, en landsomfattende forhandler av Volvos anleggsmaskiner, har valgt å ta i bruk Lasset for å effektivisere sin transportadministrasjon.

02.10.2017

Vi ønsker Landstinget Västernorrland velkommen til Triona

Landstinget Västernorrland (LVN) har inngått en ny rammeavtale med Triona angående Oppdragskonsulenter IKT.

11.09.2017

Ny kunde - Jernbanedirektoratet

Triona har signert en avtale med Jernbanedirektoratet om leveranse av konsulentbistand. Avtalen er en rammeavtale over 2+1+1 år.

28.08.2017

Flere rammeavtaler med Trafikverket

Gjennom nye rammeavtaler har Triona de siste månedene styrket mulighetene til å levere konsulenttjenester med virksomhets- og IT-kompetanse til Trafikverket.

21.08.2017

Ny versjon av TNE

I vår ble versjon 3.1 av TNE sluppet som bla. har en ny modul som kalles TNE Studio. TNE Studio er et webbasert verktøy som muliggjør håndtering av bakgrunnsjobber som kjøres og kan skjemalegges i serverplattformen. Nytt i TNE 3.1 er også økt kompabilitet med databasehåndtereren Oracle.

14.08.2017

Triona Routing Engine hos Samtrafiken

I Samtrafikens reiseplanlegger Resrobot brukes Trionas rutingprodukt TRE, Triona Routing Engine.

07.08.2017

Ny versjon av Trionas Avstandstjeneste

Nå er ny versjon av Trionas Avstandstjeneste tilgjengelig der vi foruten noen feilrettinger også har lagt med endel interessante nyheter.

26.06.2017

Avtale med Stockholm by

Miljøforvaltningen i Stockholm by har inngått avtale med Triona om et oppdrag for å tilpasse en webportal. Vi er veldig godt fornøyd med igjen å ha fått tillit til å arbeide sammen med Miljøforvaltningen, spesielt gjennom en oppgave med høye krav på ekspertkompetense innenfor blant annet GIS.

19.06.2017

Ny versjon av TRACS Flow er klar

TRACS Flow videreutvikles kontinuerlig, og i april ble en ny versjon lansert. Neste versjon planlegges til oktober 2017. 

14.06.2017

Leveranse av TNE til Kystverket gjennomført

I løpet av vinteren har Triona gjennomført leveranse av TNE til Kystverket og systemet är nå i drift. Framover vil fokuset bli på registrering, import og validering av farledsdata.

30.05.2017

Azure løfter Triona

Den 1. juni ønsker vi ti nye medarbeidere velkommen til Trionakonsernet i samband med at Triona overtar virksomheten i avdelingene R&D og QA fra LiveArena TV AB. 

29.05.2017

Triona etablerer seg i Finland

I mai etablerte Triona virksomhet i Finland. Kontoret er i Espoo som ligger i utkanten av Helsingfors.

03.05.2017

Triona AS har inngått avtale med Euroskilt

Triona AS skal sammen med Euroskilt utvikle et system for skiltstyring gjennom standard protokoller.

17.04.2017

Logistikksystem ved gruvene i Kiruna satt i produksjon

På slutten av fjoråret ble Triona valgt som leverandør til BDX i deres nye oppdrag for LKAB som omfattar maskin- og transporttjenester over jorden i Kiruna. Den nye løsningen ble satt i drift første nyttårsdag.

10.04.2017

Setra med i Lasset

Setra starter et pilotprosjekt for å vurdere Lasset. I perioden april-september 2017 skal Setra bruke Lasset til å bestille alle transporter til fem utvalgte land.

03.04.2017

Ny versjon av Triona Vegviseren tilgjengelig

Triona Vegviseren er beregnet for alle som jobber ute på vegen. Vegviseren viser deg fortløpende posisjon i form av vegreferanse, vegnavn og koordinater, samt at den lar deg ta bilder som stemples med posisjon i form av koordinater, vegnavn og vegreferanse.

01.04.2017

OpenTNF 1.0 publisert

Triona har nå publisert versjon 1.0 av spesifikasjonen for OpenTNF på www.opentnf.org. OpenTNF er en åpen standard for fleksibel og effektiv utveksling av data for transportnettverk tatt fram i samarbeid med Trafikverket, Statens vegvesen og Trimble.

27.03.2017

Rammeavtale med Statnett

Triona AS har sum underleverandør til UBConnect inngått rammeavtale med Statnett.

22.03.2017

Rammeavtale med Stockholms läns landsting (SLL)

Stockholms läns landsting (SLL) har tegnet en ny rammeavtale med Triona angående Oppdragskonsulenter IT.

20.03.2017

Triona AS vinner kontrakt for vedlikehold av MOTIV systemet

Triona AS med Trimble Solutions Sandvika og ViaNova konstellasjonen som underleverandør vinner kontrakt for vedlikehold av system for beregning av midler til drift og vedlikehold av veger, tuneller og bruer (MOTIV).

16.03.2017

Proof of concept – livssyklushåndtering av data

Triona har inngått avtale om å delta i prosjektet ”Verifisering IFC Alignment & InfraGML”. Prosjektet inngår som en del av prosjektet IFC Infrastructure Alignment Deployment som drives innenfor rammen av BuildingSMART International. Prosjektet inngår også i programmet Smart Built Environment.

13.03.2017

Alltransport velger TRACS Flow

Alltransport har anskaffet et nytt virksomhets-/ordresystem til Alltransportkonsernet. De valgte TRACS Flow fra Triona.

07.03.2017

Ny lokal i Oslo

Triona flytter til nye lokaler i Oslo.

01.03.2017

Rammeavtale med Trafikverket

Trafikverket har inngått ny rammeavtale med Triona på konsulettjenester rundt veg- og jernbanedata samt geografisk informasjon.

27.02.2017

Mer effektiv kodegenerering hos ABB

I starten på 2015 fikk Triona oppdrag fra ABB Power System.

30.01.2017

Lasset, nå også i Kina

SCA Timber China har startet å bruke Lasset for å kjøpe inn og bestille containertransporter fra Sverige til Kina.

24.01.2017

Navigasjonsapp til Keolis

Keolis har valgt Triona som leverandør av en navigasjonsapp som skal benyttes for å støtte linjeopplæringen av sjåførene. Gjennom navigasjonsappen som installeres på en mobil enhet i bussene vil sjåførne få oversikt over og informasjon om de turene som skal kjøres. Navigationsappen vil være basert på et kjøretøy tilpasset androidplattform, utviklet av selskapet Fleetech som er deleid av Triona.

16.01.2017

Nyhetsarkiv

Under kan du filtrere blant våre nyheter.