Nyhetsarkiv

OpenTNF 1.0 publisert

27.03.2017

Triona har nå publisert versjon 1.0 av spesifikasjonen for OpenTNF på www.opentnf.org. OpenTNF er en åpen standard for fleksibel og effektiv utveksling av data for transportnettverk tatt fram i samarbeid med Trafikverket, Statens vegvesen og Trimble.

Målet er at OpenTNF skal være en fleksibel, åpen og effektiv løsning for håndtering og utveksling av store datamengder. OpenTNF skal fungere i mange land og på ulike plattformer.

OpenTNF bygger på INSPIRE-spesifikasjonen for transportnettverk  (inspire.ec.europa.eu) og realiseres i henhold til OGC GeoPackage (www.geopackage.org). En OpenTNF-fil kan inneholde data om transportnettet, lineært referansesystem og nettilknyttet informasjon om f.eks. skilt, vegdekke, rekkverk, tilstand, foreskrifter og bruk. OpenTNF håndterer også objekttypekataloger, metadata og oppdateringstransaksjoner.

OpenTNF kan med fordel benyttes til integrasjon og standardisert datautveksling mellom ulike program og organisasjoner. I leveransen av ANDA systemløsningen til Trafikverket, Trasé til Bane NOR samt Farledsdata til Kystverket benyttes OpenTNF for å integrere Trimble Novapoint med plattformen Transport Network Engine (TNE) fra Triona.

Les mer