Nyhetsarkiv

Ny versjon av TRE

21.06.2018

En ny hovedversjon av Transport Routing Engine, TRE er klar. Denne versjonen inkluderer funksjonalitet for å benytte høydedata fra eksterne kilder (høydegrid) på vegdata som mangler høyde, ruting på utvidede nettverk, samt muligheten til å beregne over flere datakilder som automatisk syes sammen over grensene. Det gir enn bedre forhold for å finne de beste rutene for tunge og lange Kjøretøy for grenseoverskridende transporter.

Den nye versjonen av TRE som lanseres nå til sommeren inneholder ny funksjonalitet i modulene CarRouter, BikeRouter og TNE2Net.

I BikeRouter er det nå mulig å inkludere høydedata fra eksterne kilder (høydegitter). Med dette steget kan vi nå tilby alle fordelene med TRE’s interne energimodell også for de kundene som benytter datakilder som mangler høydeverdi på vegnettet (f. eks. OpenStreetMap). Ruteberegningene tar f.eks. hensyn til stigningen når ruter for syklister eller fotgjengere  beregnes, noe som gir bedre ruter og mer presise anslag på reisetider.

Den nye versjonen av CarRouter gir nå mulighet til å ruteberegne på tvers av flere datasett, som automatisk slås sammen. Dette forenkler dataproduksjonsprosessen om man har flere lokale datasett for forskjellige land (f.eks. NVDB Sverige og NVDB Norge). TRE slår automatisk sammen datasettene. Ved oppdatering kan ett eller flere av kildedatasettene erstattes uten at masse bearbeiding må gjøres på forhånd for å slå sammen datasettene.

Via en innebygd modell for utvidet nettverk kan nå kundene som ønsker det få en løsning på spesialtilfeller  som ikke tidligere ble håndtert av søkealgoritmen. Et eksempel på et slikt spesialtilfelle er hvor den beste ruten ved en en forbudt venstresving er å kjøre bort og snu i en rundkjøring eller et kryss for deretter å kjøre tilbake og så svinge til høyre i stedet.

I den nye versjonen kan komponentene TNE2NET og CarRouter også produsere og ruteberegne med nasjonal vegdatabase i Finland (DigiRoad). Trionas avstandstjeneste, basert på TRE, vil rett etter sommeren bli oppdatert med å inkludere finske vegdata, noe som betyr at du kan ruteberegne sømløst mellom Norge, Sverige og Finland.

Mer informasjon

Les mer om TRE og andre produkter som støtter  entreprenører og aktører som er aktive innen godstransport og kollektivtrafikk.