Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Triona leverer et nytt system for skiltstyring

Triona lanserer sammen med Euroskilt et nytt og fleksibelt system for skiltstyring. Systemet støtter både lokal styring og fjernstyring fra vegtrafikksentralene hos Statens Vegvesen.

14.12.2017

Vellykkede Triona Days

I begynnelsen av uken ble Triona Days gjennomført med rundt 50 deltakere fra ulike organisasjoner i Norge og Sverige. Triona Days ble vellykket! Den konklusjonen kan vi trekke etter å ha gjennomgått evalueringen som deltakerne gjorde.

01.12.2017

Ny versjon av Arbeidsvarsling-Loggbok

En ny versjon av vårt system for elektronisk loggbok er nå ute. Den store nyheten er at Vegfoto nå er integrert i systemet.

20.11.2017

Samarbeidsavtale med PiiMega Oy

Triona har inngått et samarbeid med det finske produktselskapet PiiMega Oy. Triona vil være PiiMegas partner i det svenske og norske markedet, selge, supportere og tilpasse primært PiiMegas forretningssystem for sagbruk og treforedling som heter Piimega® TimberPro. PiiMega vil være Trionas partner for Trionas skytjeneste "Lasset" innen treindustrisegmentet i Finland.

13.11.2017

Ny versjon av TRACS Flow

En ny versjon av TRACS Flow ble lansert i oktober. Nesta versjon planlegges til mai 2018.

10.11.2017

Bærekraftig logistikk - Triona og Scanlog innleder samarbeid

Scandinavian Logistics Partners (Scanlog), et uavhengig svensk logistikkselskap, og Triona har inngått samarbeidsavtale med sikte på å utvikle nye IT-baserte tjenester innen logistikk og transport.

06.11.2017

Fornøyde kunder

I Trionas kundundersøkelse når vi en ”Fornøyd kunde indeks” på 82, noe vi ser som en veldig positiv annerkjennelse fra våre kunder.

01.11.2017

Programkodebibliotek for OpenTNF er publisert

Triona har nå gitt ut et programkodebibliotek for OpenTNF som åpen kildekode. Dette biblioteket er en referanseimplementasjon for OpenTNF-standarden, utviklet i samarbeid med Trafikverket, Statens vegvesen og Trimble.

30.10.2017

Ny versjon av TNE

Nå lanserer Triona TNE versjon 3.2. Først til å innføre denne versjonen blir Bane NOR, som for tiden jobber med en ny og moderne plattform for håndtering av trafikkrelatert baneinformasjon.

20.10.2017

SDCs nye ”Krønt vegvalg”

Triona har fått oppdraget med å utvikle en ny versjon av webapplikasjonen "Krønt vegvalg". I applikasjonen kan du manuelt utføre avstandsberegninger og vise rutevalg i kartet. Det er også mulig å se på vegens egenskaper som hastighets- og aksellastbegrensninger. Og man kan rapportere inn feil om man finner feil i f.eks. avstandsberegning eller vegbeskrivelsen.

12.10.2017

Ny CFO

Sofia Hedberg har nå startet sitt arbeid som finansdirektør (CFO) i Triona. 

06.10.2017

Lasset for maskintransport

Swecon, en landsomfattende forhandler av Volvos anleggsmaskiner, har valgt å ta i bruk Lasset.se for å effektivisere sin transportadministrasjon.

02.10.2017

Vi ønsker Landstinget Västernorrland velkommen til Triona

Landstinget Västernorrland (LVN) har inngått en ny rammeavtale med Triona angående Oppdragskonsulenter IKT.

11.09.2017

Ny kunde - Jernbanedirektoratet

Triona har signert en avtale med Jernbanedirektoratet om leveranse av konsulentbistand. Avtalen er en rammeavtale over 2+1+1 år.

28.08.2017

Flere rammeavtaler med Trafikverket

Gjennom nye rammeavtaler har Triona de siste månedene styrket mulighetene til å levere konsulenttjenester med virksomhets- og IT-kompetanse til Trafikverket.

21.08.2017

Ny versjon av TNE

I vår ble versjon 3.1 av TNE sluppet som bla. har en ny modul som kalles TNE Studio. TNE Studio er et webbasert verktøy som muliggjør håndtering av bakgrunnsjobber som kjøres og kan skjemalegges i serverplattformen. Nytt i TNE 3.1 er også økt kompabilitet med databasehåndtereren Oracle.

14.08.2017

Triona Routing Engine hos Samtrafiken

I Samtrafikens reiseplanlegger Resrobot brukes Trionas rutingprodukt TRE, Triona Routing Engine.

07.08.2017

Ny versjon av Trionas Avstandstjeneste

Nå er ny versjon av Trionas Avstandstjeneste tilgjengelig der vi foruten noen feilrettinger også har lagt med endel interessante nyheter.

26.06.2017

Avtale med Stockholm by

Miljøforvaltningen i Stockholm by har inngått avtale med Triona om et oppdrag for å tilpasse en webportal. Vi er veldig godt fornøyd med igjen å ha fått tillit til å arbeide sammen med Miljøforvaltningen, spesielt gjennom en oppgave med høye krav på ekspertkompetense innenfor blant annet GIS.

19.06.2017

Ny versjon av TRACS Flow er klar

TRACS Flow videreutvikles kontinuerlig, og i april ble en ny versjon lansert. Neste versjon planlegges til oktober 2017. 

14.06.2017

Leveranse av TNE til Kystverket gjennomført

I løpet av vinteren har Triona gjennomført leveranse av TNE til Kystverket og systemet är nå i drift. Framover vil fokuset bli på registrering, import og validering av farledsdata.

30.05.2017

Azure løfter Triona

Den 1. juni ønsker vi ti nye medarbeidere velkommen til Trionakonsernet i samband med at Triona overtar virksomheten i avdelingene R&D og QA fra LiveArena TV AB. 

29.05.2017

Triona etablerer seg i Finland

I mai etablerte Triona virksomhet i Finland. Kontoret er i Espoo som ligger i utkanten av Helsingfors.

03.05.2017

Triona AS har inngått avtale med Euroskilt

Triona AS skal sammen med Euroskilt utvikle et system for skiltstyring gjennom standard protokoller.

17.04.2017

Logistikksystem ved gruvene i Kiruna satt i produksjon

På slutten av fjoråret ble Triona valgt som leverandør til BDX i deres nye oppdrag for LKAB som omfattar maskin- og transporttjenester over jorden i Kiruna. Den nye løsningen ble satt i drift første nyttårsdag.

10.04.2017

Setra med i Lasset

Setra starter et pilotprosjekt for å vurdere Lasset. I perioden april-september 2017 skal Setra bruke Lasset til å bestille alle transporter til fem utvalgte land.

03.04.2017

Ny versjon av Triona Vegviseren tilgjengelig

Triona Vegviseren er beregnet for alle som jobber ute på vegen. Vegviseren viser deg fortløpende posisjon i form av vegreferanse, vegnavn og koordinater, samt at den lar deg ta bilder som stemples med posisjon i form av koordinater, vegnavn og vegreferanse.

01.04.2017

OpenTNF 1.0 publisert

Triona har nå publisert versjon 1.0 av spesifikasjonen for OpenTNF på www.opentnf.org. OpenTNF er en åpen standard for fleksibel og effektiv utveksling av data for transportnettverk tatt fram i samarbeid med Trafikverket, Statens vegvesen og Trimble.

27.03.2017

Rammeavtale med Statnett

Triona AS har sum underleverandør til UBConnect inngått rammeavtale med Statnett.

22.03.2017

Rammeavtale med Stockholms läns landsting (SLL)

Stockholms läns landsting (SLL) har tegnet en ny rammeavtale med Triona angående Oppdragskonsulenter IT.

20.03.2017

Triona AS vinner kontrakt for vedlikehold av MOTIV systemet

Triona AS med Trimble Solutions Sandvika og ViaNova konstellasjonen som underleverandør vinner kontrakt for vedlikehold av system for beregning av midler til drift og vedlikehold av veger, tuneller og bruer (MOTIV).

16.03.2017

Proof of concept – livssyklushåndtering av data

Triona har inngått avtale om å delta i prosjektet ”Verifisering IFC Alignment & InfraGML”. Prosjektet inngår som en del av prosjektet IFC Infrastructure Alignment Deployment som drives innenfor rammen av BuildingSMART International. Prosjektet inngår også i programmet Smart Built Environment.

13.03.2017

Alltransport velger TRACS Flow

Alltransport har anskaffet et nytt virksomhets-/ordresystem til Alltransportkonsernet. De valgte TRACS Flow fra Triona.

07.03.2017

Ny lokal i Oslo

Triona flytter til nye lokaler i Oslo.

01.03.2017

Rammeavtale med Trafikverket

Trafikverket har inngått ny rammeavtale med Triona på konsulettjenester rundt veg- og jernbanedata samt geografisk informasjon.

27.02.2017

Mer effektiv kodegenerering hos ABB

I starten på 2015 fikk Triona oppdrag fra ABB Power System.

30.01.2017

Lasset, nå også i Kina

SCA Timber China har startet å bruke Lasset.se for å kjøpe inn og bestille containertransporter fra Sverige til Kina.

24.01.2017

Navigasjonsapp til Keolis

Keolis har valgt Triona som leverandør av en navigasjonsapp som skal benyttes for å støtte linjeopplæringen av sjåførene. Gjennom navigasjonsappen som installeres på en mobil enhet i bussene vil sjåførne få oversikt over og informasjon om de turene som skal kjøres. Navigationsappen vil være basert på et kjøretøy tilpasset androidplattform, utviklet av selskapet Fleetech som er deleid av Triona.

16.01.2017

God Jul og Godt Nytt År

Vi vil ønske alle en god jul og et godt nytt år!

22.12.2016

Transportdataplattform til Clas Ohlson

Clas Ohlson har inngått en avtale med Triona om utvikling av en ny transportdataplattform.

19.12.2016

Rammeavtale med Statens Vegvesen

Triona AS har inngått rammeavtale med Statens Vegvesen innen fagområdet Geomatikk (GIS og Geodata). 

16.12.2016

TNE og ny Web løsning til Jernbaneverket

Triona har sammen med Trimble vunnet konkurransen om å levere et system for håndtering av trafikkrelatert strekningsinformasjon for Jernbaneverket. Dette systemet omfatter leveranser av produkterna TNE, Trimble Novapoint og en ny Web-løsning.

12.12.2016

Forvaltningsavtale med Esso i Norge

I oktober tok Triona over ansvaret for forvaltningen av systemet CapTank for ytterligere en kunde, Esso Energi i Norge.

06.12.2016

Rammeavtale med Statens Vegvesen

Triona AS har som underleverandør til Sopra Steria inngått rammeavtale med Statens Vegvesen innen kompetanse- og leveranseoppdrag. 

05.12.2016

Transporter via jernbane i Lasset

Anskaffelse og bestilling av jernbanetransporter kan nå gjøres med Lasset.

22.11.2016

Nytt logistikksystem for BDX’s oppdrag hos LKAB

LKAB har inngått kontrakt med BDX angående maskin- og transporttjenester over jord i Kiruna. Oppdraget stiller nye krav på virksomhetssystem og rapportering/oppfølging. For å møte disse kravene har BDX valgt å utvide samarbeidet med Triona.

07.11.2016

Ny versjon av TRACS Flow er klar

TRACS Flow videreutvikles kontinuerlig, og forrige uke ble en ny versjon lansert. Neste versjon planlegges til april 2017.

24.10.2016

Triona tester ut ITS stasjon

Den 23. september gjennomførte Triona med samarbeidspartnere (Visiontech og Aventi) en fullskala systemtest av en egenutviklet ITS stasjon på Grillstadtunellen. Senere i høst planlegges tilsvarende tester på Væretunnelen og teststrekningen på E39 Øysand.

17.10.2016

Triona skal levere TNE 3.0 til Kystverket

Triona har vunnet konkurransen om å levere et system for vedlikehold og presentasjon av farledsdata for Kystverket.

10.10.2016

Triona støtter kampen mot kreft

Triona støtter kampen mot kreft ved å delta i Rosa sløyfe-kampanjen mot brystkreft og Movember-kampanjen for menns helse.

07.10.2016

TNE versjon 3.0 er klar

Triona har i lengre tid jobbet med å utvikle en ny generasjon av plattformen TNE. Den 28. september ble endelig versjon 3.0 av TNE lansert offisielt.

03.10.2016

Vi hjelper Trafikverket med utviklingen av jernbaneområdet

Triona fortsetter å bidra med seniorkonsulenter til utredninger og prosjekt i ulike former for virksomhetsutvikling innen bla. jernbaneområdet. Det nyeste oppdraget Triona har fått av Trafikverket handler blant annet om å etablere et målbilde for framtidens overvåking av anlegg, samt å fortsette arbeidet rundt anleggenes livssykluskostnader. Vi er med og skaper framtidens smarte transportinfrastruktur.

20.09.2016

Avviksrapportering og oppfølging av togtrafikken

Triona har utviklet et avviksrapporterings- og oppfølgingssystem kalt RUFS

12.09.2016

Clas Ohlson tegner avtale med Triona

Clas Ohlson har tegnet en rammeavtale med Triona på tjeneste- og oppdragsleveranser.

05.09.2016

Triona skriver forvaltningsavtale med OKQ8 og Hoyer

1. juli tok Triona formelt over ansvaret for den videre forvaltningen av CapTank, en mobil ordreapplikasjon for tankbildistribusjon.

29.08.2016

Forvaltningsavtale med Bergvik skog

Triona har inngått forvaltningsavtale på systemet SPIRA.

22.08.2016

Smart innmelding av skader med hjelp av ny tjeneste fra Triona

Til Länsförsäkringens nye tjeneste for Skadeinnmelding på internett benyttes posisjonstjenester utviklet av Triona.

15.08.2016

Lantmäteriet velger på nytt Triona som leverandør

Lantmäteriet (Kartverket i Sverige) har gjennomført en anbudskonkurranse rundt systemforvaltning for systemet som kalles ”Metadataverktøyet”. Systemet brukes til å håndtere metadata innen oppdrag for andre myndigheter. Triona fikk fornyet tillit som leverandør.

08.08.2016

SCA innfører Lasset.se i Frankrike

SCA Timber France starter å bruke Lasset for alle sine transporter fra sitt lager i Rochefort i Frankrike

04.07.2016

App gjør det enklere for besøkende på din konferense

Er det stressende å holde orden på alt når du er på konferanse? Tilby dine konferensebesøkende en app som hjelper dem til å holde orden på program og tider, samt informasjon om forelesningene og foreleserne.

21.06.2016

Gävle kommune navigerer med data fra TNE

Gävle kommune har satt i drift sin nye produksjonslinje for navigasjonstjenester basert på Trionas produkt TNE og en komponent som gjør TNE til et navigerbart datasett.

07.06.2016

Statens vegvesen valgte TNE Rosatte Service

Ved inngangen av året satte Statens Vegvesen tjenesten «TNE Rosatte Service» i produksjon

30.05.2016

100 000 lass booket med Lasset.se

I midten av april ble lass nr 100 000 booket i Lasset.se av Reaxcer. Transportbestillingen ble gjort av Gällö Timber.

19.05.2016

Holmen Skog velger TRACS Rundvirke

Holmen Skog Region Nord har valgt å ta i bruk TRACS Rundvirke for å få en bedre oversikt over volum ved veg og levert volum til industrien

16.05.2016

Webinar for TNE 3.0

Den 31. mai og 2. juni arrangerer vi webinar for våre TNE-kunder der vi presenterer neste generasjon av plattformen Transport Network Engine (TNE).

13.05.2016

Ny arkitektur på system for online-bookingløsninger

Wakanow er et av Afrikas største reisebyråer og er i stor vekst, de tar nå frem et nytt og fremtidsrettet system for å håndtere online-bookingløsninger.

12.05.2016

Trafikkdirigering AS – første kunde på Arbeidsvarsling-Loggbok

Trafikkdirigering AS ble første kunde på Triona sitt nye system for Arbeidsvarsling-Loggbok, og flere selskaper er på gang. Alle Trafikkdirigering AS sine arbeidslag bruker nå den nye elektroniske loggboka.

02.05.2016

Inlandsfrakt velger TRACS Rundvirke

Inlandsfrakt bytter transportledningssystem til TRACS Rundvirke for å gjøre det enklere for både transportlederne og sjåførene med et tydelig kartbasert grensesnitt og umiddelbar oppdatering av volumer i alle ledd.

27.04.2016

SL velger Triona Routing Engine - TRE

SL sin multimodale reiseplanlegger for Stockholmsområdet bytter nå komponent for ruting av syklende og gående. Fra nå av kommer Triona Routing Engine (TRE) til å bli benyttet.

15.04.2016

Rammeavtale med Trafikverket for trafikkinformasjon

Triona har fått rammeavtale med Trafikverket for konsulenttjenester innen trafikkinformasjon. Triona styrker dermed sin posisjon som leverandør til Trafikverkets virksomhet.

24.03.2016

Kantega, Triona og Vianova Systems vant ny NVDB-kontrakt!

Statens Vegvesen har tildelt Kantega, Triona og Trimble-selskapet Vianova Systems kontrakten med å forvalte og videreutvikle Nasjonal vegdatabank (NVDB), en offentlig forvaltningsdatabase for landets vegnett.

29.02.2016

Ny Medarbeider

Vi ønsker Tommy Skara velkommen til Triona!

22.02.2016

Gullpartner til Microsoft

Triona fornyer sitt gullpartnerskap med Microsoft.

22.02.2016

Triona optimaliserer transportflyten i skogen

SCA, Sveaskog og Södra har valgt Triona til å utvikle og drifte en felles tjeneste for transportoptimalisering.

15.02.2016

Triona - LiveArenas utviklingspartner

Triona utvikler LiveArenas Playsite!

09.02.2016

Ny Medarbeider

Vi ønsker Marius Skalstad velkommen til Triona!

18.01.2016

Proof of concept rundt BIM

Triona og Vianova har sammen utviklet en løsning som gjør at prosjekteringsdata kan nyttiggjøres i andre systemer og faser i et anleggs livssyklus.

15.01.2016

SpeedMap – Fornyet tillit fra Vejdirektoratet i Danmark

Triona har vunnet et anbud hos Vejdirektoratet i Danmark om fortsatt vedlikehold og drift av SpeedMap. SpeedMap er Vejdirektoratets løsning for håndtering og visualisering av trafikkinformasjon på det danske vegnettet.

14.12.2015

Trafikkverket velger Transport Network Engine (TNE)

Innledning: Acando har blitt tildelt avtale med Trafikverket i Sverige for implementering av en ny IT-løsning for håndtering av datagrunnlag for veg- og jernbanenettet i Sverige. Triona vil som underleverandør få ansvaret for å levere den delen av løsningen som håndtere trafikknettverket. Løsningen vil realiseres gjennom produktet Transport Network Engine (TNE) og Novapoint DCM. Novapoint er Vianovas klient for ajourhold av trafikknettverket.

04.12.2015

Learning Fleet – Triona optimerer kjøretøytransporter

Triona har utviklet funksjoner for gjenbruk av data fra kjøretøy for å effektivisere transporter. Ved å samle inn data fra kjøretøyflåter kan andre kjøretøys kjøremønster og ruter optimeres.

30.11.2015

Økt effektivitet med TNE 3.0

Midt i november ble for første gang et nytt datasett for ruteberegning produsert ved hjelp av versjon 3.0 av Trionas produkt Transport Network engine (TNE).

23.11.2015

TRACS Rundvirke gir Norrskog overblikk

Norrskog kommer i framtiden til å se sitt tømmervirke på veg fra skog til industri. Med TRACS Rundvirke kan de via kart få en kjapp oversikt over hvor deres skogs- og veglager finnes. Og hvor mye som står igjen å levere til deres ulike kunder i industrien.

09.11.2015

Rune Dragsnes tar over som daglig leder i Triona AS

Rune Dragsnes tar over som daglig leder i Triona AS etter Espen Moseng som flytter fra Trondheim og derfor slutter i Triona.

02.11.2015

Snart kan tunnelen snakke med bilen din

Triona deltar i utviklingen av ITS-stasjoner for Statens vegvesen

29.10.2015

Omlastningspunkter for jernbanetransporter

Triona deltar i EU-studien ”User-Friendly access to information on last-mile infrastructure for rail freight”

19.10.2015

Triona støtter kampen mot kreft

Triona støtter kampen mot kreft ved å delta i Rosa sløyfe-kampanjen mot brystkreft og Movember-kampanjen for menns helse.

19.10.2015

Statens vegvesen får de beste rutene

Statens Vegvesen bruker Trionas produkt Transport Routing Engine - TRE – for ruteplanlegging for bil, tungtrafikk, sykkel og gående.

25.09.2015

NCC tar i bruk TRACS Flow

I juni tok NCC Roads sitt virksomhetsområde "Ballast" i bruk Trionas ordresystem TRACS Flow.

10.08.2015

Ny Medarbeider

Vi ønsker Borger Storholt velkommen til Triona!

01.08.2015

Ny Medarbeider

Vi ønsker Johan Hedlund velkommen til Triona!

01.08.2015

Tromsø kommune velger Triona

Tromsø kommune velger Triona som sin partner for innføring av NVDB

29.06.2015

Lasset vokser videre

I løpet av våren har bla. Moelven Dalaträ, Norrskog, Bergs Timber og Valbo Trä knyttet seg til Lasset.se

15.06.2015

Gullpartner med Microsoft

Triona fornyer og utvider sitt gullpartnerskap med Microsoft.

10.06.2015

Nytt oppdrag fra ABB Power System

Triona har fått et nytt oppdrag fra ABB Power System.

01.06.2015

Kystverket velger Triona

Kystverket har inngått avtale med Triona om modellering av sine farleder.

31.05.2015

Nytt virksomhetssystem til Bergvik Skog

Triona har fått oppdraget med å utvikle et nytt IT-system til Bergvik Skog Plantor AB.

25.05.2015

Kartbasert trafikkinformasjon for Statens vegvesen

Triona har sammen med Acando inngått rammeavtale med Statens vegvesen.

18.05.2015

Rammeavtale med Lantmäteriet

Triona tegnet i starten av året rammeavtale med Lantmäteriet angående GIS og geodata.

11.05.2015

Statens vegvesen velger Trionas apper

Statens vegvesen har inngått avtale med Triona om bruk av appene Vegviseren/Vegfoto.

04.05.2015

Nytt oppdrag for Stockholm by

Triona har sammen med WSP i innledningen av året vunnet et oppdrag rundt lagringsmiljø og informasjonshåndtering av gatebilder.

29.04.2015

Velkommen til Transportinfrastrukturdagene hos Triona 26. og 27. februar 2015!

Tema for seminaret er "Mer veg og jernbane for pengene med effektiv dataflyt". Program finner dere i lenken til høyre.

04.03.2015

VM-Festen med Triona

Etter et nesten tre år langt engasjement for Triona er nå Ski-VM over. Vi kan sammenfatte Trionas deltagelse og vår leveranse av bla. appen ”Falun2015 Live Results” som en stor suksess.

02.03.2015

Trionas Ski-VM app er tilgjengelig for nedlasting

Nå kan den offisielle Ski-VM app'en "Falun2015 Live Results" lastes ned fra App Store for iOS og Google play for Android. Den kan også nås fra en mobil web-side med akkurat samme funksjonalitet.

09.02.2015

TNE Nxt testes av kunder

I slutten av desember ble første versjon av neste generasjon plattform for håndtering av transportnett levert til Skogens datasentral (SDC) for test.

08.01.2015

Skogdatas nye GIS-partner

Skogdata har inngått avtale med Triona om levering av vegdata, avstand- og ruteberegning samt applikasjon- og serverdrift innen GIS-området.

07.01.2015

Ny Medarbeider

Vi ønsker Jon Arvid Børretzen velkommen til Triona!

01.01.2015

Triona lager APP til Ski-VM i Falun

Publikum ved Ski-VM i Falun i 2015 vil få en helt ny opplevelse. Det er VM-organisasjonens visjon, og den skal virkeliggjøres med hjelp av teknologi.

05.12.2014

Triona støtter kampen mot kreft

Triona støtter kampen mot kreft ved å delta i Rosa sløyfe-kampanjen mot brystkreft og Movember-kampanjen for menns helse.

04.10.2014

Triona og Vianova overtar MIPSS fra Mesta

Triona og Vianova kjøper Mestas produksjonsstyringssystem MIPSS. Partene inngår samtidig et strategisk samarbeid med Mesta. Avtalen omfatter også kommersialisering av MIPSS - både for det norske og utenlandske markedet.

08.09.2014

Ny leder for Triona i Norge

Espen Moseng tar rollen som Daglig leder i Triona AS.

12.08.2014

Mantum velger TRACS

Mantum har valgt Triona sitt nye transportledelsessystem TRACS Flow som erstatning for sitt nåværende transportledelsessystem CockPit. Innføringen starter med mobilløsningen, og så tas resten stegvis i løpet av 2014.

23.05.2014

Vegviseren og Vegfoto er nå på App Store og Google Play

Triona har hatt stor suksess med APP'ene Vegviseren og Vegfoto, som begge er tilgjengelige både på Android- og iOS-plattformen. Vegviseren og Vegfoto brukes av alle som er ute på vegen, enten det er Statens vegvesen eller entreprenørene.

04.05.2014

Nyhetsarkiv

Under kan du filtrere blant våre nyheter.