Nyhetsarkiv

Dekkesystemer for Statens Vegvesen

18.05.2021

Triona har vunnet en avtale om å videreutvikle dekkesystemer for Statens Vegvesen. Avtalet består av to delsystemer, Pavement Management System(PMS) og ROSITA

PMS er ett systemfor planlegging av vedlikehold på vegdekket som Statens vegvesen har ansvaret for. Systemet brukes til å utarbeide detaljerte planer for dekkevedlikeholdet på parsellnivå innenfor en planleggingshorisont på 6 år (neste budsjettår + 5 år).

Planene tilpasses til angitt budsjett for hvert år i planperioden, og med hjelp av tilstandsutviklingsmodeller kan konsekvensene av et valgt sett av planer på vegnettets tilstand estimeres. Løsningen benyttes til å analysere dagens vegtilstand (hentes fra ROSITA), planlegge tiltak, utarbeide og distribuere konkurransegrunnlag samt innsamling av tilbud fra entreprenørene.

Både byggherre (Statens Vegvesen) og entreprenørene benytter systemet aktivt i vegforvaltningen