Nyhetsarkiv

TNE versjon 3.0 er klar

03.10.2016

Triona har i lengre tid jobbet med å utvikle en ny generasjon av plattformen TNE. Den 28. september ble endelig versjon 3.0 av TNE lansert offisielt.

Transport Network Engine (TNE) er en plattform som håndterer data om veg-, jernbane- og sjøfartsnettverk, samt all tilknyttet informasjon. Plattformen håndterer all nett-tilknyttet informasjon  om hendelser og utstyr, som f.eks. ulykker, tunnler, belysning, rekkverk, vegdekke, skilt, kummer og grøfter. Plattformen gir støtte til selskap og organisasjoner som arbeider med infrastruktur, transport og logistikk. Plattformen gir også støtte til andre virksomheter som har kobling til veg-, jenbane- eller sjøfartsnettverk, som f.eks. bilindustrien og forsikringsbansjen.

Versjon 3.0 gir vesentlig forbedret ytelse ved store datamengder enn tidligere. Triona har internt brukt betaversjoner av nyversjonen i produksjon siden slutten av 2015. Det har bl.a. gjort det mulig å effektivisere Trionas dataproduksjon for avstandstjenesten, som idag brukes av mange av Trionas kunder. Tiden for  dataproduksjon er redusert med 87%!

Den nye versjonen er mer skalerbar, fleksibel og utbyggbar, samt bedre tilpasset våre kunders behov. TNE kan brukes som et master-datasystem, og er da optimalisert for datakvalitet, ytelse og sporbarhet. Løsningen åpner også for nye ajourholdsmuligheter. Ajourhold kan nå også utføres i Novapoint DCM, Trimbles klient for ajourhold av trafikknett. Vi knytter dermed sammen BIM- og GIS-områdene, noe som gir forutsetninger for økt digitalisering av virksomhetsprosesser fra design og konstruksjon til drift og vedlikehold av f.eks. veg og jernbane. TNE har fortsatt god støtte for analyser, og er optimalisert for å gi rask og enkel tilgang til data for visualisering og videreforedling.

TNE 3.0 bruker åpne, standardiserte modeller og utvekslingsformater. Lagringsmodellen gir enkel tilgang til dataene. Plattformen har et moderne tjenestegrensesnitt og er vel egnet for integrasjon med andre systemer.

Trafikverket har valgt å innføre plattformen som en del sitt nye system ANDA, og Triona levert TNE 3.0 til Trafikverket 29 september. Nylig valgte også Kystverket i Norge Triona som leverandør av en løsning som hvor TNE 3.0 er inkludert i leveransen.