Nyhetsarkiv

Bærekraftig logistikk - Triona og Scanlog innleder samarbeid

06.11.2017

Scandinavian Logistics Partners (Scanlog), et uavhengig svensk logistikkselskap, og Triona har inngått samarbeidsavtale med sikte på å utvikle nye IT-baserte tjenester innen logistikk og transport.

De nye tjenestene vil bli tilbudt til eksisterende kunder og tiltrekke seg nye kundegrupper. Tjenestene vil bidra til økt bærekraft i logistikkindustrien, både fra et miljømessig, økonomisk og kvalitetsmessig perspektiv gjennom reduserte transaksjonskostnader, høyere kapasitetsutnyttelse og økt transparens i verdikjeden.

"Digitaliseringen har nå for alvor kommet til logistikkindustrien, og det skaper gode muligheter for oss til å hjelpe våre kunder med å øke kostnadseffektiviteten i logistikkstrømmene, samtidig som det frigjør våre medarbeideres kreativitet og tid til å bygge og utvikle menneskelige relasjoner", sier Scanlogs grunnlegger og styreleder Mathias Wideroth i en kommentar og fortsetter: "Det er derfor veldig gledelig at Triona, som ledende leverandør av innovative IT-løsninger innen logistikk, har valgt å innlede et samarbeid med Scanlog, og jeg ser frem til de første konkrete resultatene innen kort tid."

"Trionas spisskompetanse innen systemutvikling og vår omfattende virksomhetskunnskap innen logistikk, transport og infrastruktur har gitt oss mange kunder blant industri- og entreprenørselskaper, sier Trionas konsernsjef og partner, Mats Bayard, og fortsetter: "Gjennom dette samarbeidet kan vi dra nytte av Scanlogs logistikkompetanse i den videre utviklingen av våre avanserte transportlogistikksystemer, som f.eks. bestilling- og innkjøpstjenesten Lasset. Samarbeidet forventes å føre til utvidet bruk og nye bruksområder for disse systemene. Samarbeidet med Scanlog sikrer at vi har en partner som ligger i forkant av digitaliseringen innen transportlogistikk. Det skal bli veldig spennende å se neste steg, sier Mats. "


Scandinavian Logistics Partners AB - Scanlog - er et uavhengig svensk logistikkselskap med fokus på internasjonale og globale logistikkløsninger innen alle transportformer; luft, sjø, bil og tog. I samarbeid med kunder, leverandører og ansatte leverer Scanlog logistikkløsninger preget av stort engasjement, ansvar og pålitelighet. Scanlog har rundt 40 ansatte på fire kontorer i Sverige, har en omsetning på SEK 350 millioner og ble nylig utnevnt av Dagens Industri til Gasellebedrift for 2017.


Triona er et teknologiselskap som tilbyr innovative produkter og tjenester som forenkler flyten av data, varer, energi og mennesker. Ved å aldri låse oss til en forutbestemt plan og kontinuerlig tilpasse oss vår omverden, kan vi levere langsiktige løsninger som skaper utvikling og vekst i logistikk og infrastrukturrelaterte aktiviteter. I tillegg bidrar vi med å skape en smartere, mer effektiv og menneskelig verden. Triona er etablert i Finland, Norge og Sverige, har en omsetning på ca 150 MSEK og har rundt 140 medarbeidere.

Les Mer