Nyhetsarkiv

Triona hjelper Sveaskog med å finne rett veg i skogen

15.03.2024

Triona har sammen med Creative Optimization utviklet et nytt feltverktøy for Sveaskog som tar fram forslag til både lunningsplasser og basisveger og som hjelper feltplanleggere med å finne best mulig rute gjennom landskapet. Gjennom optimal planlegging sparer skogbruket store ressurser, både i form av penger og miljøverdier.

Triona har hjulpet Sveaskog med å utvikle en ny funksjon i deres eksisterende feltplanleggingsverktøy der en bruker, via et grensesnitt på en iPad, kan legge inn geometriske data og ulike parametere. Som så sendes til en tjeneste som gir et optimalisert forslag til lokasjonen for lunningsplass og den beste vegen gjennom terrenget. Verktøyet bruker Creative Optimization sin Timbertrail-tjeneste, som nå er integrert i Sveaskogs eget eksisterende system for feltplanlegging.

Ved optimalisering tar verktøyet hensyn til en rekke ulike faktorer som jordfuktighet for å unngå spordannelse og unødvendig jordkompresjon, terrenghelning samt hensyn til vassdrag, kultur- og rekreasjonsverdier.

Etter at en optimalisering er utført, vises et forslag i verktøyet der brukeren så kan gjøre eventuelle justeringer basert på hva de selv ser på stedet ute i felten.

«Vi får et verktøy som gir det samme optimale utgangspunktet hver gang. Det gir beslutningsstøtte, men beslutningen om hva som er gjennomførbart ligger fortsatt hos planleggeren. Det vil gjøre prosessen raskere og vi har mindre risiko for kjøreskader.» sier Björn Ros, planleggingsspesialist ved Skogbruksenheten.

Målet er at optimaliseringen skal tas i bruk på bred front når feltplanleggingssesongen er i gang for året.