Nyhetsarkiv

Triona ny medlem i BEAst

28.08.2019

BEAst jobber med å ta fram standarder og tjenester for elektronisk informasjonsutveksling, noe som fører til lavere kostnader for aktørene i og rundt byggebransjen. Triona har, innenfor andre områder, lenge bidratt til utvikling av standarder og IT-løsninger rundt dem. Derfor føles det både naturlig og bra å ta steget nå og bli medlem av BEAst.

Triona har kunder som bestiller byggeprosjekter og utfører entreprenør- og transporttjenester i forbindelse med disse. Vi har også produkter som brukes av disse kundene. Ved å være medlem av BEAst kan vi forhåpentligvis bidra til utvikling av standardene og raskere implementere støtte for dem i våre produkter og våre kunders IT-løsninger. Dette vil føre til enklere og mer effektiv utveksling av informasjon mellom aktører som jobber i byggebransjen.

Et eksempel på hvor vi allerede i dag har støtte for BEAst er produktet TRACS Flow. Der har vi i løpet av våren tatt ytterligere skritt for å muliggjøre økt bruk av BEAst. I TRACS Flow vil vi legge til ytterligere funksjonalitet for BEAst i versjonene som er planlagt for det kommende året.