Nyhetsarkiv

SINUS til Statens vegvesen

28.06.2019

Statens vegvesen har valgt Triona med produktet SINUS infra som leverandør av en innovativ programvare som skal brukes til oppdatering av Nasjonal Vegdatabank (NVDB).

Statens vegvesen har tidligere selv utviklet all programvare til NVDB. Med bakgrunn i  regionsreformen, og det nye vegreferansesystemet som kommer med den, valgte de nå å lyse ut en konkurranse for å anskaffe et nytt innovativt verktøy. Et kommersielt produkt som bla. skal erstatte de egenutviklede programpakkene som idag benyttes ved datafangst i felt, og her ble Trionas produkt SINUS infra valgt.

SINUS infra brukes både på kontor og ute i felten. SINUS infra leverer kvalitetssikrede data direkte til NVDB, eller andre infrastrukturdatabaser som f.eks. TNE (Transport Network  Engine), uten tidkrevende og kostbare mellomledd. Den mobile løsningen (feltklienten) er tilpasset nettbrett og mobiltelefoner, og håndterer alle typer GNSS’er (Global Navigation Satellite System) slik at den tilfredsstiller bla. Statens vegvesen sine strenge krav til inndatering i NVDB.

SINUS infra kan brukes både av vegholdere, som Statens vegvesen, Nye veier, kommunene og de nye fylkeskommunene, og entreprenørene som er pålagt å inndatere data til NVDB i bla. driftskontraktene sine.

SINUS infra avtalen med Statens vegvesen er på tre år, med opsjon for forlengelse på ett pluss ett år. Sammen med de kontraktene vi allerede har med kommuner og entreprenører vil Triona nå være ledende leverandør av produkter for bruk mot NVDB.