Nyhetsarkiv

Arctic asfalt velger TRACS Flow

28.05.2018

Som en del av strategien med å digitalisere ordreprosessen har Arctic asfalt nå valgt TRACS Flow som ordrehåndteringssystem. Ved å benytte TRACS Flow skal prosessen og informasjonsflyten mellom kontor og utførende team forenkles og strømlinjeformes.

Fra kontoret benyttes systemet til å håndtere ordrene fra bestilling til fakturering. Gjennom oppsett tilpasset deres prosess, kan de nå få en tydelig oversikt over planlagte oppgaver fremover. Ordrene inneholder alt av informasjon om jobben som skal utføres. Det er for eksempel antatt mengde asfalt og antatt størrelse av et område, samt tykkelsen man skal legge. Bestillinger av ordre kan også registreres direkte i appen. Ved å holde hele livssyklusen til ordren på en plass, unngår de at vesentlig informasjon blir borte fra et ledd til et annet. Man slipper også leting etter denne informasjonen i de forskjellige leddene.

Den aller største gevinsten vil i første omgang ligge i selve planleggingsfasen. Her får man oversikt over planlagte ordre per lag, og kan reorganisere enkelt når det oppstår situasjoner. All nødvendig informasjon er tilgjengelig i en enkel oversikt.

arcticasfalt.jpg

Ute på arbeidsplassen benyttes appen til å registrere avvikene. Det kan være antall tonn som nesten alltid vil variere sammenliknet med det bestilte, og også arealet kan avvike. Istedet for å fylle ut dagrapporter på ark, kan ordrene oppdateres direkte. Ofte støter man også på problemer, enten med grunnforhold, vær eller andre forutsetninger som ikke var som de skulle. Disse kan man nå ved hjelp av bilder i appen dokumentere direkte på ordren. Ved utført arbeid, signerer basen før ordren overtas av prosjektlederne.

Fremover er det ønskelig å utvide bruken gradvis slik at man kan få dekket flere og flere deler av ordreprosessen med samme system. Dette er et samarbeid Triona ser frem til å være med på, og ikke minst jobbe sammen med Arctic Asfalt for å dra frem nye og innovative løsninger for bransjen.

Les mer om Arctic Asfalt, TRACS Flow og noen andre produkter som støtter entreprenører og deres virksomhet