Nyhetsarkiv

Ny versjon av TNE

25.06.2018

Nå lanserer vi TNE versjon 3.3. Den inneholder i hovedsak ny eller forbedret funksjonalitet som gjør det lettere å levere data fra TNE, inkludert en ny modul kalt TNE Replication. Modulen gjør det mulig å lage en oppdatert (replikert) kopi av en TNE-database. Kopien kan være hele, en delmengde, en forenkling eller en foredling av data som ligger i TNE-databasen. Et mulig bruksområde er f. eks. ved presentasjon av et transportnettverk via en webbasert karttjeneste (WMS) eller et datauttak som brukes til å lage  rapporter og statistikk.

Videre inneholder den nye versjonen funksjonalitet for noe vi kaller kjedede jobber. Kjedede jobber betyr at brukeren kan planlegge operasjoner som utføres sekvensielt, avhengig av visse vilkår. Et eksempel på bruk er en sekvens av forenklings- og foredlingsbearbeiding av data som hentes fra en annen database, f.eks. den nasjonale vegdatabasen  NVDB hos Trafikverket. Via et grafisk grensesnitt kan brukeren konfigurere og planlegge kjedede jobber.

Det webbaserte programmerbare grensesnittet til systemet er også utvidet en hel del. Nytt er blant annet flere muligheter til å stille spørsmål eller oppdatere transportnettverket. Disse tilleggene gjør det lettere for våre kunder og partnere å bygge kundeunike løsninger som integreres med TNE.

I denne versjonen er det også forbedret støtte for det åpne formatet OpenTNF. Det er også mer funksjonalitet og et forbedret administrativt grensesnitt for import og eksport av data om transportnettverk. F.eks. kan import brukes til å bygge opp et nytt TNE-miljø. Eksport kan brukes til f.eks. å levere data til en datakonsument lokalisert på et annet sted eller i et annet nettverk.

Mer informasjon

Les mer om OpenTNF, TNE og noen andre produkter som støtter operatører som forvalter infrastruktur i form av farleder, jernbaner, veger og fasiliteter rundt dem.