Nyhetsarkiv

Navigasjonsapp til Keolis

16.01.2017

Keolis har valgt Triona som leverandør av en navigasjonsapp som skal benyttes for å støtte linjeopplæringen av sjåførene. Gjennom navigasjonsappen som installeres på en mobil enhet i bussene vil sjåførne få oversikt over og informasjon om de turene som skal kjøres. Navigationsappen vil være basert på et kjøretøy tilpasset androidplattform, utviklet av selskapet Fleetech som er deleid av Triona.

Linjeutdanningen av nye sjåfører er en omfattande virksomhet hos Keolis, som ansetter ca. 500 sjåfører hvert år. For å støtte denne opplæringen har Keolis valgt å ta fram en kartbasert applikasjon som skal installeres i kjøretøyene og benyttes av Keolis sjåfører. Triona har fått oppdraget med å levere denne applikasjonen.

Via navigasjonsappen vil sjåføren få informasjon om den turen/avgangen som sjåføren skal kjøre. I det kartbaserte grensesnittet i navigasjonsappen vil sjåføren se hvor valgt linje går, og tider for ulike holdeplasser. Dette gjør at sjåførene på en enklere måte kan kjøre linjer de ikke er vant med å kjøre. På sikt er tanken at sjåføren også skal få instruksjoner om tilfeldige forandringer og informasjon om hinder og forsinkelser i trafikken.

I Trionas oppdrag inngår også å ta fram en karttjeneste som skal benyttes av navigasjonsappen. Karttjenesten som tas fram vil også kunne brukes i andre oppdrag og tjenester som Triona levererer.

Ekstra moro med dette prosjektet er ått Keolis valgt Fleetech, deleid av Triona, som leverandør av den automotive tilpassede androidplattformen som navigationsappen vil være basert på. Ved Trionas og Fleetechs lange samarbeid og respektive parts nisjekompetanse er vi sammen veldig godt posisjonert for å levere en flott løsning til Keolis. Fleetechs androidplattform forenkler utvikling av applikasjoner og gjør det mulig for Keolis att rasjonelt administrere systemet over tid gjennom den innebygde funktionalliteten for overvåking, sikkerhet og oppdateringer, etc.

Oppdraget som Triona har fått vil leveres i løpet av våren 2017 og etterfølges av en pilotdrift som gjennomføres av Keolis.