Nyhetsarkiv

Avtale med Statens vegvesen - NVDB Geotjenester

19.08.2021

Triona har vunnet en avtale som omhandler utvikling, forvaltning og vedlikehold av systemporteføljen «NVDB Geotjenester» for Statens Vegvesen

Triona forvalter i dag mange av systemene i porteføljen og denne avtalen gjør at dette arbeidet kan videreføres og at nye oppdrag kan avropes. Avtalen strekker seg over 4 år og omfatter:

  • Utvikling, forvaltning og vedlikehold av løsningene i systemporteføljen.
  • Kvalitetssikring på tvers av løsningene i systemporteføljen.
  • At løsningene opprettholder/forbedrer sin kvalitet slik at ikke løsningene forringes over tid.
  • At løsningene tilrettelegges for stabil og forutsigbar drift.
  • Tilgang på nødvendig kompetanse ved behov.

Flere av systemene i porteføljen benytter standardproduktene TNE/TRE.