Nyhetsarkiv

Norrlands Trä først i Sverige med TimberPro

12.02.2018

TimberPro installeres nå på Norrlands Trä som dermed blir den første svenske treindustrien som tar i bruk dette moderne ERP-systemet som er bygd spesielt for treindustrien. 

TimberPro leveres av det finske selskapet PiiMega, som Triona innledet et samarbeid med i 2017. TimberPro brukes i dag av et 30-talls sagbruk og andre treindustrier i Finland, Baltikum og Russland. Triona tilbyr nå svenske sagbruk en svensk versjon av systemet, inkludert støtte ved innføring og support. Systemet er svært innholdsrikt og har funksjonalitet for bla. optimalisering og lønnsomhetsberegning basert på kontinuerlig oppdaterte data fra selskapets produksjons-, salgs- og leveranseprosesser.

Ved Norrlands Trä erstatter TimberPro en rekke andre systemer som brukes i virksomheten. Det forventes å gi betydelige gevinster i form av redusert administrasjon, økt kontroll over dagens situasjon og bedre oppfølging av utviklingen.