Nyhetsarkiv

Ny versjon av TNE

30.04.2024

Triona har nå levert siste versjon av Transport Network Engine (TNE), versjon 3.13. I denne versjonen har vi fokusert på å fortsette utviklingen av TNE Editor til et enda mer effektivt og kraftig verktøy for redigering av nettverk og nettverksrelaterte data. 

Når Trafikverket går over til en ny teknisk løsning for NVDB basert på TNE og TNE Editor 26. april, vil Trafikverkets gruppe med ajourholdere bruke TNE Editor som ajourholdssystem for NVDB. Det er TNE Editor som skal brukes til å gjennomgå og sjekke inn sakene levert til NVDB av kommuner, skogeiere og andre interessenter. 

Nye funksjoner i TNE Editor inkluderer blant annet:  

  • Mulighet til å låse redigering av geometri/nett-redigering. Dette gjør det enklere for f.eks. kommuner å gjøre det riktig og ikke ved et uhell endre det statlige nettverket.
  • Visning av både lenkestil og punktdata samtidig. Det gir brukeren bedre oversikt over flere fenomener, noe som muliggjør en mer effektiv måte å jobbe på og bedre kvalitet.
  • Visning av en eller flere WMS-tjenester som "overlegg". Noe som gir brukeren mulighet til å samle og vise mer informasjon i kartvisningen.
  • Validering med spesifikk valideringsdato. Noe som gjør at du som bruker får akkurat den informasjonen du er interessert i.
  • Vising av høydeprofil for markert nett.
  • Bedre håndtering av fremtidige hendelser. Slik at du som bruker selv kan velge om disse skal overskrives eller ikke.

Om TNE:   

Transport Network Engine (TNE) er en kraftig og konfigurerbar plattform som tilbyr løsninger for håndtering av veg- og jernbanedata. TNE Editor, en del av TNE-plattformen, muliggjør redigering av nettverk og nettverksrelaterte data på en enkel måte og har blitt et viktig verktøy for kommuner og organisasjoner som trenger et verktøy for å administrere og oppdatere disse dataene. 

Les mer