Nyhetsarkiv

SDCs nye ”Krønt vegvalg”

12.10.2017

Triona har fått oppdraget med å utvikle en ny versjon av webapplikasjonen "Krønt vegvalg". I applikasjonen kan du manuelt utføre avstandsberegninger og vise rutevalg i kartet. Det er også mulig å se på vegens egenskaper som hastighets- og aksellastbegrensninger. Og man kan rapportere inn feil om man finner feil i f.eks. avstandsberegning eller vegbeskrivelsen.

"Triona har erfaring med utvikling av lignende løsninger og dyp kunnskap i GIS. Triona har også lang erfaring med leveranser på de plattformene SDC benytter. Dette gjør at Triona får helhetsansvar, noe som forenkler leverandørstyringen vår "Annika, SDC

Fra før har Triona oppdraget med å vedlikeholde den skoglige nasjonale vegdatabasen (SNVDB) i Sverige for SDC. Databasen er en såkalt masterdatabase hvor data også oppdateres fra Svensk Nasjonal Database (NVDB), som håndteres av Trafikkverket. SNVDB er realisert med Trionas produkt TNE, noe som blant annet innebærer at det er støtte for å håndtere historiske, gjeldende og fremtidige vegnett. Data brukes for eksempel i avstandsberegninger og i virksomheter som håndterer anlegg, drift og vedlikehold av skogsbilveggnettet. Avstandsberegninger er laget med Trionas produkt TRE. Flere skogsbedrifter i Sverige bruker også Trionas produkt VFS til støtte gjennom hele vegforvaltningsprosessen, fra planlegging og bygging av ny veg til vedlikehold og oppgradering av eksisterende veg.

SDC er en økonomisk forening med mer enn femti medlemmer. SDC er informasjonsnavet i svensk skogsindustri i form av produksjonsinformasjon, lagerbevegelser og innmåling av tømmer-, transport- og biodrivstoffaktivitet.

Ler mer