Nyhetsarkiv

Eier øker sin beholdning av Trionaaksjer

21.01.2020

Triona er et privateid selskap og flere av Trionas ansatte er deleiere. Triona får gradvis en økt andel av eksternt eierskap (ikke virksomme i selskapet). Ved utgangen av 2019 økte den tidligere styreleder Nils-Robert Persson sin eierandel med 3,9% og eier nå totalt 6,6% av aksjene. De 220.000 aksjene ble kjøpt i to omganger til en aksjekurs på henholdsvis 30 og 32 SEK per aksje.

Triona er tilsluttet Pepins.com/Alternative Listen hvor Trionas aksjer kan omsettes. Denne spesielle transaksjonen har imidlertid skjedd ved siden av Pepins.com.

“Nils-Robert kjenner Triona godt etter sin tid i styret. At han nå øker sin eierandel bekrefter vår positive utvikling, der bla. produktvirksomheten har lagt et godt grunnlag for fortsatt vekst og langsiktig lønnsomhet.“ Mats Bayard, CEO Triona