Nyhetsarkiv

Extrico og Mertiva investerer i Trionas aksje

02.05.2019

Triona er privateid, og flere av Trionas ansatte er medeiere. Triona får gradvis større andel  eksternt eierskap (ikke aktive i selskapet) og i slutten av april investerte Extrico og Mertiva i Trionas aksje. Samlet utgjorde disse investeringene 3,14% av Trionas aksjer til en kurs av SEK 28 pr aksje.

Triona er tilsluttet Pepins.com/Alternativa Listan hvor Trionas aksjer kan handles. Denne transaksjonen har imidlertid funnet sted utenfor Pepins.com.

"Det er gledelig at aksjekursen for kjøpet er gjort til en aksjekurs som er vesentlig høyere enn kursene på handelen skjedd via Pepins.com. Likviditeten i aksjen har vært lav de senere årene, sannsynligvis forklart av det faktum at nåværende eiere har en oppfatning av at verdien er høyere enn hva kjøperne har vært villig til å by. "- Mats Bayard

"Extrico er et investeringsselskap med base i Ängelholm, hvis virksomhet er å investere på lang sikt i vekstselskaper som har gjentagende inntekter. Triona har alle de kvaliteter vi leter etter, og vi er veldig glade for å få være aksjeeiere i tiden framover. "- Jan Karlander

"Mertiva er et investeringsselskap notert på NGM MTF som investerer i godt drevne selskaper med gode framtidsutsikter. Jeg har i lengre tid sittet i Trionas styre, og kjenner selskapet godt. Det er derfor veldig bra at Mertiva AB nå kan være en langsiktig aksjeeier i Triona. "- Håkan Blomdahl Styreleder Mertiva AB