Nyhetsarkiv

Anna Mårsell blir Trionas nye CTO

20.11.2018

I begynnelsen av april ble det startet en prosess der Triona søkte ny CTO. En moderne, selvdrevet leder som får ansvaret for å utvikle Trionakonsernets arbeidsstøtte og prosesser rundt systemutvikling. Resultatet av prosessen er at Anna Mårsell tar rollen, et resultat vi er meget fornøyd med.

Anna trer inn i rollen i slutten av første kvartal 2019, og hun kommer til å bidra til at Trionakonsernet fortsetter å utvikles på en positiv måte.

I løpet av sine 12 år i Triona har Anna hatt mange roller i ulike utviklingsprosjekter, så som utvikler, tester, kravanalytiker, testleder, utviklingsleder og arkitekt. I flere runder har hun vært engasjert i oppbyggingen av Trionas eksisterende strukturkapital innen systemutvikling. Anna har også hatt en nøkkelrolle i oppbyggingen av flere av Trionas produkter. I ryggsekken har hun en sivilingeniøreksamen og en avsluttet eliteidrettssatsning innen  orientering.

"Jeg har på daglig basis jobbet for å skape nytte for våre kunder gjennom levering av IT-systemer. Nå gleder jeg meg til i enda større grad å skape nytte for våre kunder gjennom en fortsatt utvikling av Trionas strukturkapital - våre prosesser, metoder og verktøy."

Trionas nåværende CTO, Anders Nilsson, kommer til å jobbe mer med:

  • Leveranseprosjekter
  • Produkteierskapet til TNE
  • Teknisk salgsstøtte

Anders kommer også i rollen som seniorrådgiver til å arbeide som mentor for yngre ansatte, samt støtte til ledelsen og styret.