Virksomhet

Entreprenører & Konsulenter

Ved bygging, drift og vedlikehold av anlegg i form av f.eks. kraft-, tele- eller fiber, jernbane eller veg er en av trendene at entreprenørene stadig tar et større ansvar for hele livsløpet til anlegget.

Dette driver utvikling innen området fremover, og dermed blir samarbeid mellom bestiller og utførende stadig viktigere. Deling av data mellom ulike aktører er i fokus. Et eksempel som muliggjør dette er BIM (Building Information Model).

Triona har i lang tid utviklet systemer for de av våre kunder som er direkte virksomme som entreprenører eller konsulenter, og tilbyr i dag også produkter innen dette området. Flere av virksomhetene har oppdrag innen bygging, drift og vedlikehold av anlegg. Med våre løsninger kan selskapene effektivt planlegge og styre sin virksomhet også ute i felten. De kan også utvikle sin virksomhet gjennom strategisk og taktisk planlegging samt bedre oppfølging.

Noen av våre kunder i denne bransjen er ABT, BDX, Lemminkainen, Mesta, NCC, PEAB, Ramböll, Sweco, Trafikkdirigering og Veidekke. Kunder i transportsektoren, som Alltransport og Maserfrakt, har også omfattende tjenester i denne bransjen.


Lese våre case innen Entreprenører & Konsulenter

Relaterte produkter

Nedenfor finner du produktene vi tilbyr relatert til området entreprenører

Sigmund hjelper deg

For mer informasjon om hva vi gjør innen området entreprenører, spør Sigmund.

Sigmund Fredriksen +47 918 66 301
Send Mail