Virksomhet

Transport

Transport av gods og mennesker er en grunnleggende del av samfunnet. Transportbransjens kanskje største utfordring er å få en så effektiv og lønnsom virksomhet som mulig, samkjørt med kundenes logistikkprosesser. IT brukes i stor utstrekning for å få en mer effektiv, mer miljøvennlig og sikrere transport.

Triona har i lang tid utviklet systemer som støtter kundene i dette arbeidet. Med våre løsninger kan selskapene effektivt planlegge og styre sine oppdrag. De kan også spisse sin virksomhet gjennom strategisk og taktisk planlegging og bedre oppfølging.

Erfaring og kompetanse

Triona har erfaring og kompetanse med avtale- og ordrehåndtering, avstandsberegninger, avvikshåndtering, fakturering/selvfakturering, feltstøtte/mobilitet, transportledelse, ruteplanlegging, sporing og innkjøpsprosesser. Integrasjon med andre systemer, f.eks. økonomi- og vedlikeholdssystemer, er ofte en naturlig del av våre oppdrag, og vi har kunnskap om systemer fra bl.a. IBS, Microsoft, SAP og Visma. Vi kan dessuten tilby dere de beste kartmaterialer og kompletterende løsninger med hjelp av samarbeidspartnere som HaCon, ESRI, Google, Lantmäteriet, Fleetech og DPS.

Produkter

Trionas system TRACS Flow er markedets mest framtidsrettede system. Systemet støtter prosesser som avtale-/oppdragshåndtering, planlegging og overføring av data til andre systemer. Parallelt med TRACS Flow tilbys også systemet TRACS Rundvirke som støtter transportvirksomhet innen tømmertransport for så vel bestillere som utførende. Produktene har moderne grensesnitt for integrasjon, og omfatter også mobile løsninger for mobiltelefon, nettbrett og felt-/kjøretøy PC’er.

Triona Routing Engine (TRE) er en avansert plattform som muliggjør en mengde ulike typer av avstands- og reisetidsbetrakninger tilpasset f.eks. gående, sykkel, personbil og tunge kjøretøy. Løsninger basert på Triona Routing brukes i dag blant annet som en integrert del av offentlige portaler for reiseplanlegging i flere land i Europa, samt av kommuner og myndigheter som arbeider med å forbedre trafikkflyten og minske miljøbelastningen. TRE brukes dessuten av industrielle aktører som ønsker å optimere vareflyten, f.eks. innen skogsindustrien. Beregninger i Trionas Avstandstjeneste utføres også med Trionas egen ruteberegningsmotor. Trionas Avstandstjeneste brukes av flere aktører både til transport av gods og i kollektivtrafikken.

Hans hjelper deg

For mer informasjon om hva vi gjør innen området transporter, spør Hans.

Hans Rasmussen +47 979 58 564
Send Mail