Kontakt

Kontakt

Vårt hovedkontor i Norge er i Trondheim, så har vi avdelingskontorer i Oslo, Gjerstad og Bergen.

I Sverige er hovedkontoret i Borlänge, med avdelingskontorer i Stockholm, Göteborg, Falun, Sundsvall og Uppsala.

Vi har hovedsakelig våre oppdrag i Norge og Sverige, men har også kunder i Danmark, Estland, Finland, Litauen, Polen, Storbritannia, Tyskland og Østerrike.


Kontaktinformasjon

Daglig leder – Rune Dragsnes +47 928 42 929

Markedssjef – Sigmund Fredriksen +47 918 66 301

Avd.leder Oslo – Hans Rasmussen +47 979 58 564

Avd.leder Bergen – Nilmar Lohne +47 951 39 230