Case

Case

Nytt verktøy letter arbeidet med naturverdibedømming

Et nytt feltverktøy hos Sveaskog har sterkt bidratt til den positive forbedringen av naturverdibedømminger.


Ny løsning for Sveaskogs skogsmaskiner

Nitten år gammelt, velfungerende, stabilt, raskt og populært. Slik ble Sveaskogs tidligere GIS-løsning for skogsmaskiner oppsummert. For å kunne realisere nye arbeidsmåter og forbedringer som følge av andre nye systemer, ble et nytt system utviklet.


Artikkelarkiv

Under kan du filtrere blant våre artikler.