Case

Nytt verktøy letter arbeidet med naturverdibedømming

Et nytt feltverktøy hos Sveaskog har sterkt bidratt til den positive forbedringen av naturverdibedømminger.

Det gjennomføres naturverdibedømminger for å identifisere områdenes forutsetninger for biologisk mangfold og for å skape grunnlag for planlegging av tiltak eller bestemmelser. For å minimere risikoen for at verdifulle skogsbiotoper blir felt eller skadet ved en feiltakelse, er det viktig å foreta en naturverdibedømming før tiltak.

Datainnsamling til naturverdibedømming gjennomføres over hele landet i felt, og det kreves sporbarhet i grunnlaget for hver bedømming. Arbeidsmetodikken for naturverdibedømming måtte videreutvikles og med det ønsket virksomheten et digitalt verktøy som letter arbeidsprosessen og som kvalitetssikrer innsamlet data og behandling.

nvb-faltklient-new.png

Resultatet: et verdsatt feltverktøy som brukes av virksomheten i felt over hele landet. Det letter innsamlingen av nødvendige data og sikrer at resultatene lagres for fremtidig sporbarhet av hver enkelt bedømming. Siden klienten kan brukes i online/offline-modus med ulike mobile enheter, effektiviseres datainnsamlingen ute i skogen.

«Feltverktøyet har fungert over all forventning! Det merkes at alle i prosjektet ønsker å få ut et godt produkt som er brukervennlig for oss som skal jobbe med det i vår daglige virksomhet. Verktøyet og datainnsamlingen har stort sett fungert bra fra dag én» Linda Rosén, skogplanlegger i Götaland

Triona var ansvarlig for prosjektledelse, kravkoordinering, testledelse og systemutvikling i prosjektet, med spisskompetanse innen GIS. En prosjektgruppe med deltakere fra Sveaskog og Triona jobbet med å utvikle feltklientløsningen i samarbeid med endringen i arbeidsmetodikk. Lanseringen ble en totrinns rakett med god mottakelse i virksomheten.

«Da vi i mai 2022 lanserte en stor endring i vår metodikk for naturverdibedømming var det absolutte fokuset på selve metodikken. Den digitale støtten, som ble tatt fram på rekordtid, ble akseptert selv om den ikke var helt ferdig. Ved lanseringen av det nye IT-verktøyet i april 2023 var det stikk motsatt; en liten oppdatering i metodikken, men et stort fokus på den utrolig positive forbedringen som den nye digitale feltstøtten innebar» Peter Bergman, leder for naturvern i Sveaskog

Sveaskog_Logo.svg.png

Kunde: Sveaskog

Bransje: Skogsindustri

Problemstillning: Det var behov for en større endring i arbeidsprosessen og ønsker om forbedret digital støtte for å registrere naturverdibedømminger ute i felten.

Løsning: Et brukerfokusert feltverktøy for datainnsamling og sporbarhet for naturverdibedømminger.

Nøkkelord: #Skogsindustri #Naturvern #Samarbeid #Digitalisering #feltklient #GIS