Case

Case

Nytt verktøy letter arbeidet med naturverdibedømming

Et nytt feltverktøy hos Sveaskog har sterkt bidratt til den positive forbedringen av naturverdibedømminger.


SmartFlow gjør digital tvilling mulig

Informasjon om infrastrukturen for jernbane og veg er viktig for mange aktører. Det kan f.eks. være opplysninger som brukes i forbindelse med drift og vedlikehold, som grunnlag for ombygging samt til kartproduksjon, navigasjon eller trafikkstyring. Informasjonen må alltid være aktuell, korrekt og fullstendig for å være nyttig. I dag brukes ofte begrepet «digital tvilling» for å beskrive informasjonen i registre hvor dataene er lagret. 


Et meget vellykket samarbeid

TerranorA/S er et av Danmarks ledende selskaper innen drift og vedlikehold av veger. Med drøyt 250 ansatte og et sterkt nettverk av underleverandører administrerer de drift og vedlikehold av cirka 400 km statlige veger og et stort antall kommunale vegstrekninger.


Et samarbeid som gir smartere beslutninger

NCC er et av Nordens ledende entreprenørselskaper med virksomhet i Sverige, Norge, Danmark og Finland, med en omsetning på nesten 54 milliarder SEK og 14 400 ansatte.


Fleksibelt for både kunde og sjåfør

Transdev er en av Sveriges største tilbydere av offentlig transport og en stor kunde av Triona. I 2022 vil Transdev ha over 1200 operative kjøretøy i Sverige med Trionas produkt FleetControl som kjernen i IoT-plattformen FOL (Fordon OnLine).


Smarte tjenester fra Triona forenkler transportkjøpernes hverdag hos Setra Group

Setra Group er et av Sveriges største treindustriselskaper. Med store leveransevolumer stilles det også store krav til effektive prosesser for innkjøp, bestilling og oppfølging av transportene. Med Trionas smarte tjeneste C-Load har Setra Group kunnet forenkle transportkjøpernes hverdag og samtidig fått bedre muligheter for kvalitetsutvikling.


Triona viser vegen for Oslo kommune

Sommeren 2021 startet Triona et prosjekt sammen med Oslo kommune da kommunen ønsket bedre støtte til planlegging, prioritering og budsjettering av vedlikehold av gater og veger.


En bedre hverdag for Arctic Asfalt

Arctic Asfalt ble etablert i 2013, og har siden oppstarten vært i sterk vekst. Arctic Asfalt tilbyr asfaltering og spesialiserer seg på de vanskeligste jobbene. Selskapet har et sterkt ønske om å modernisere bransjen, og har som mål å implementere løsninger som effektiviserer driften, øker kvaliteten på dokumentasjon og økonomiske data.


Åsane Kontrollstasjon – Smart kjøretøykontroll

Åsane kontrollstasjon benytter et skalerbart IT-system som automatisk velger ut kjøretøy til kontroll som er utviklet av Triona i samarbeid med Euroskilt. Systemet effektiviserer utekontrollvirksomheten, ved at riktige kjøretøy blir kontrollert. Samtidig reduserer dette ulempen for lovlydige førere og transportører og forenkler arbeidsoppgavene for Statens vegvesen sine kontrollører. Tidligere måtte Statens vegvesen kalle inn til kontroll delvis manuelt, ved å stå langs veien og sorterer ut kjøretøy med håndholdte lyssignaler.


Ny reform banet vei for Triona

Den meget omfattende regionsreformen i Norge som trådte i kraft 1. januar 2020 førte bla. med seg store endringer hva gjelder vegforvaltning. Samtidig som antall fylker ble redusert fra 19 til 11 ble også drifts- og vedlikeholdsansvaret for fylkesvegnettet overført fra Statens vegvesen til de nye fylkeskommunene.


Ny løsning for Sveaskogs skogsmaskiner

Nitten år gammelt, velfungerende, stabilt, raskt og populært. Slik ble Sveaskogs tidligere GIS-løsning for skogsmaskiner oppsummert. For å kunne realisere nye arbeidsmåter og forbedringer som følge av andre nye systemer, ble et nytt system utviklet.


Digitalisering av arbeidsprosesser for Nye Veier

Nye Veier planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder trafikksikre hovedveier.. Over de neste 20 årene planlegger de å bygge veier for nesten 150 milliarder kroner. Nye Veiers visjon er å være en fulldigital innovativ kraft i. I tråd med dette har Triona sammen med Trimble utviklet en AIM-løsning og påbegynt arbeidet med en Anleggsdatabase for vegprosjektene i Trøndelag.


Triona er en viktig partner i Mestas digitaliseringsarbeid

Mesta AS er Norges største entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av veger, og har ansvaret for drift og vedlikehold på en  betydelig del av det norske vegnettet. For deres kunder er det viktig å sikkerstille at data rapporteres inn korrekt og ikke risikerer å forsvinne. Triona har hjulpet Mesta med å utvikle flere områder av sitt daglige arbeid til å bli mer effektivt og med større leveransesikkerhet.


Euroskilt utvikler framtidens skiltløsninger i samarbeid med Triona

Euroskilt er markedsleder innen trafiksikkerhetsutstyr i Norge, og en stor aktør innen digitale trafikkskilt. Statens Vegvesen er deres største kunde. Triona har sammen med Euroskilt utviklet et system som gjør at alle digitale skilt kan fjernstyres på en enhetlig måte, uavhengig av type og størrelse. I tillegg kan skiltene manuelt styres fra et panel som er innbygget i et skap i tilknytning til skiltet.


Alltransport og Triona tar samarbeidet til neste nivå

Transport- og entreprenørkonsernet Alltransport, med hovedkontor i Norrköping og virksomhet i Linköping, Örebro, Stockholm og Uppsala, er et spennende selskap som Triona har samarbeidet med lenge. Etter å ha brukt Trionas Cockpit bestemte Alltransport seg for å oppgradere til nye TRACS Flow. Implementeringen har forbedret flere deler av virksomheten, men fremfor alt på logistikksiden


Artikkelarkiv

Under kan du filtrere blant våre artikler.