Case

Et samarbeid som gir smartere beslutninger

NCC er et av Nordens ledende entreprenørselskaper med virksomhet i Sverige, Norge, Danmark og Finland, med en omsetning på nesten 54 milliarder SEK og 14 400 ansatte.

Forretningsenheten NCC Industry er en del av NCC-konsernet og fokuserer på industriell produksjon av steinmaterialer, asfalt, grunnarbeid og gjenbruk av materialer. NCC og Trionas C7-team har bygget en plattform som kan integrere flere systemer og gi et helhetlig bilde av virksomheten.

Effektiviserer og reduserer risikoen for feil

NCC Industry hadde opprinnelig ikke et sentralt system for å håndtere og overvåke sine prosjekter og deres økonomi. I stedet brukte de regneark som ble oppdatert manuelt. Arbeidsmetoden var tidkrevende og risikoen for feil stor. For en konkurranseutsatt virksomhet med lave marginer er dette uholdbart. NCC Industry var på utkikk etter et verktøy som kunne administrere og optimalisere prosjekter og prosesser for lagbaser, arbeidsledere og plass-sjefer. Det første steget var å finne en lokal IT-leverandør med bransjekunnskap.

"Vi trengte en digital løsning som kunne skape en felles måte å jobbe på i hele regionen og bidra till samsyn på fortjeneste og marginer" Dag Werner, Business Relationship Manager, NCC Industry.

Kontroll fra anbud til siste faktura

Resultatet av samarbeidet mellom Triona og NCC Industry ble et prosjektstyringssystem som gir full kontroll over hvert prosjekt, fra anbud til sluttfaktura. C7 er bygget for enkelt å integrere prosjektinformasjon med andre systemer som brukes i NCC Industry, for eksempel økonomisystemet.

«Med C7 Projects leverer Triona de verktøyene som gir oss oversikt og trygghet som gjør at vi slipper å stole på ulike regneark. Det gir oss funksjonalitet og kontroll for effektiv håndtering av anbud, tilbakemeldinger og fakturering på en konsistent måte», legger Dag til. «Det er et effektivt samarbeid mellom vårt team og Triona. Vi har kunnet komme med ideer, f.eks. om et spesielt beregningsverktøy for asfaltdekker, og få dem realisert, noe som muliggjør smartere beslutninger.»

Fullstendig oversikt

C7 Projects brukes daglig av 600 brukere i tre land, hvorav 500 lagbaser, til å håndtere data og lage rundt 10 000 fakturaer per måned. NCC og Triona har et fortsatt aktivt samarbeid og videreutvikler mange funksjoner i applikasjonen sammen.

Totalt anslår NCC Industry at man kan spare inntil halvparten av administrasjonstiden, 30 minutter pr. faktura og enda mer pr. anbud. Over tid gir det betydelige besparelser. Suksessen til C7 Projects har ført til at NCC Industry nå også bruker systemet i andre deler av virksomheten, som peledivisjonen.

«Vi kan logge alle ressurser i sanntid for hvert trinn i hver jobb, noe som hjelper oss å legge asfalt så raskt som mulig og gi best mulig kundeservice», avslutter Werner. «Triona har vist seg å være en proaktiv partner som er villig til å lytte og har den tekniske kunnskapen for å lykkes.»

"Det er et effektivt samarbeid mellom vårt team och Triona. Vi har vært i stand til å komme opp med idéer og fått dem realisert, noe som muliggjør smartere beslutninger." Dag Werner, Business Relationship Manager, NCC Industry

 

ncc-casefrontlogo.png

Kunde: NCC Industry: NCC Industry

Bransje: Byggevirksomhet

Problemstilling: NCC stolte på regneark for å holde kontroll på prosjektene og ville finne en smartere, sikrere og mer effektiv måte å gjennomføre prosjekt på.

Løsning: Trionas produkt C7 Projects gir full kontroll i hvert prosjekt, fra anbud til siste faktura.

Nøkkelord: #Prosjekt #Prosjektstyring #Asfalt #Anbudskalkyle #Infrastruktur, #C7 Project #Anlegg #NCC