Case

Et meget vellykket samarbeid

TerranorA/S er et av Danmarks ledende selskaper innen drift og vedlikehold av veger. Med drøyt 250 ansatte og et sterkt nettverk av underleverandører administrerer de drift og vedlikehold av cirka 400 km statlige veger og et stort antall kommunale vegstrekninger.

Færre systemer og leverandører

I mai 2020 kjøpte Mutares SE & CO KGaA (eieren av Terranor-gruppen) NCC Road Services A/S, som nå opererer under navnet Terranor A/S i Danmark. Virksomheten sto overfor en stor utfordring; å kutte båndene til tidligere eier NCC og erstatte hele IT-miljøet innen 12 måneder. Situasjonen ble ytterlige komplisert av at de hadde et stort antall systemer fra mange ulike leverandører. De ønsket å minimere antall systemer og leverandører og flytte til et moderne og sikkert miljø.

Triona er en leverandør med bred kunnskap og erfaring innen asfaltbransjen med over 30 års systemutvikling for infrastrukturselskaper. Da Triona presenterte sitt produkt C7 Projects, så Terranor en mulighet til å redusere antall systemer fra mer enn 25 til 4. Terranor valgte Trionas tilbud, den beste løsningen på markedet.

”Vi gikk fra mer enn 25 til 4 systemer i løpet av syv måneder. Vi lyktes også med å forbedre våre data og dens kvalitet. Det her har beviselig forbedret vår produktivitet og kontroll, og det har minsket vår kostnad for IT-administrasjon.” Ivan Pedersen, CEO Terranor A/S

Effektivisere selskapet, få bedre data og bedre kontroll

C7 Projects er bygget for enkelt å integrere prosjektinformasjon med andre omkringliggende systemer. Med C7 Projects og integrasjonene til Terranors forretnings-, HR- og lønnssystemer har Terranor A/S økt effektiviteten og fått bedre kontroll over oppgaver som skal utføres, utført arbeid og fakturering. De har også redusert sine IT-vedlikeholdskostnader betydelig.

C7 Projects – full kontroll

Terranor bruker C7 Projects for å ha full kontroll på sine prosjekter. Helt fra kalkulering og anbud til arbeidsordreplanlegging, registrering av utført arbeid, styring av endringer og tillegg, fakturering og oppfølging. C7 Projects gir ansatte relevant informasjon og brukes av de som jobber i felten, kalkulasjonsingeniører, prosjektledere, kontrollere og ledelse. Mer enn 250 ansatte i Terranor bruker allerede C7 Projects.

”Det gode samarbeidet med Triona under implementeringen har fortsatt etter at vi gikk live i starten av mai, i form av hjelp med mindre justeringer og nye små forespørsler fra vår produksjon. Hjelpen og støtten fra Triona har vært meget tilfredsstillende og C7 Projects lever opp til våre forventninger” Ivan Pedersen, CEO Terranor A/S

Implementasjonsprosjekt

Triona var hovedprosjektleder for implementering av C7 Projects og de nye forretnings-, HR- og lønnssystemene. Det var et ønske fra Terranor om å sikre et enkelt kontaktpunkt med ansvar for hele prosjektet. Triona koordinerte arbeidet med andre leverandører og Terranor.

Prosjektet var omfattende og varte i syv måneder. I tillegg til de nye systemene ble et nytt servermiljø satt opp og data migrert for å sikre en sømløs overgang. Det gikk utrolig bra og alle systemer involvert; C7 Projects, forretnings-, HR- og lønnssystemet gikk live på nye servere etter tidsplan og innenfor budsjett. Det var mulig takket være god planlegging, godt samarbeid, dyktige medarbeidere hos leverandørene og Terranor og en engasjert styringsgruppe.

”Samarbeidet med Triona med implementeringen av C7 gikk utmerket – prosjektet ble skreddersydd etter våre behov og pragmatiske løsninger ble funnet der det behøvdes. Kommunikasjonen og samarbeidet var alltid tydelig, transparent og profesjonelt og vi holdt oss innenfor avtalt tidsplan og budsjett. Oppsummert var det et meget framgangsrikt prosjekt for oss, og vi kan varmt anbefale Triona som partner!!” Moritz Bayerdörffer, Associate Director Operations / IT at Mutares SE & Co. KGaA (eier av Terranor-gruppen)

terranor_logo_transparent.png

Kunde: Terranor A/S

Bransje:Entreprenør som arbeider med drift og vedlikehold av veger

Problem:Virksomheten trengte en applikasjon som kunne støtte hele prosessen, fra første anbud til arbeidsordreplanlegging, registrering av utført arbeid, administrasjon av endringer og tillegg, fakturering og oppfølging. Det muliggjør en reduksjon i antall systemer og leverandører.

Løsning: Trionas produkt C7 Projects erstattet mange systemer og ble integrert med de nye forretnings-, HR- og lønnssystemene. C7 Projects ga også Terranor kontroll over sine prosjekter, fra kostnadsberegning og første anbud til sluttfaktura.

Nøkkelord:#datautveksling #prosjekt #prosjektkontroll #vegvedlikehold #asfalt #infrastruktur #c7projects #terranor