Om Oss

Bærekraftig

Trionas rolle i samfunnet er å skape effektiv, miljøvennlig og sikker flyt av data, varer og mennesker

Vi er overbevist om at ansvar for og bevissthet rundt miljøspørsmål er en hjørnestein i en langsiktig vellykket virksomhet. For oss er hensyn til miljø og omgivelser en selvfølge og en viktig del av vår bedriftskultur.

Vårt engasjement er delt inn i to hovedområder:

  • Våre produkter og tjenester
  • Selskapets påvirkningen på miljøet

Produkter og tjenester

Når det gjelder våre produkter og tjenester prøver vi å tilby våre kunder løsninger som hjelper dem til å minimere klima- og miljøbelastningen. Sammen med kundene våre ønsker vi å utvikle fremtidens klimasmarte løsninger innen transport og logistikk og dermed ta en aktiv del i å skape et bærekraftig samfunn.

Et eksempel på hvordan vi gjør dette er at vi sammen med en kunde gjennomførte et pilotprosjekt for å kunne rapportere reell klimapåvirkning for hver transport- og transportordre, basert på informasjon direkte fra kjøretøyet. Sammen med en annen kunde har vi gjennomført en casestudie som inneholder behovsanalyse rundt oppfølging og reduksjon av klimapåvirkning. I tillegg brukes Trionas produkt Avstandstjenesten for å finne den beste ruten for vegtransporter, produktet C-Load for å redusere returtransporter som går tomme og produktet FleetControl for overvåking av drivstofforbruk og opplæring i eco-driving.

Miljøpåvirkning

I vår virksomhet streber vi etter å redusere vår innvirkning på miljøet både oppstrøms og nedstrøms i verdikjeden. Vi rapporterer utslippene våre årlig i samsvar med GHG-protokollen og kan dermed se hvor økt innsats kan gjøre mest nytte. I mange år har vi prioritert kollektivtransport på alle forretningsreiser, og når det passer bruker vi telefon, videokonferanser og nettmøter i stedet for å reise. Vi jobber aktivt for å gjøre det mulig å reise med buss, tog, t-bane og sykkel til og fra kontorene våre, og tar til orde for muligheten for fornybart drivstoff for de ansatte som velger personbil. Vi streber etter å redusere energiforbruket, og alle våre større kontorer bruker 100% original grønn strøm. Klimapåvirkning er også en parameter som er inkludert i valget av driftsløsning for våre produkter og tjenester.

Vi kjøper KRAV- og/eller Fair-merkede produkter hvis disse er tilgjengelige som et alternativ. Vi ønsker også å ta ansvar for det vi legger igjen, så vi prøver å finne nye brukere på ting vi er ferdige med og alltid sortere avfallet vårt.

Styrende dokumenter

Vår miljøpolitikk gir retningslinjer for miljøarbeidet vårt, og miljøproblemene er inkludert i vårt styringssystem som oppfyller ISO 9001: 2008 og ISO 14001. For mer informasjon om miljøpolitikken og styringssystemet vårt, vil vi informere klienter og andre interessenter om nødvendig.

Rune hjelper deg

For mer informasjon om vår miljøpolicy og vårt ledelsessystem, spør Rune.

Rune Dragsnes +47 928 42 929
Send Mail