Om Oss

Om Triona

Trionas langsiktige mål er å være en ledende og pålitelig leverandør av innovative IT-løsninger med tilknytning til logistikk- og infrastrukturrelatert virksomhet. Det innebærer at vi primært henvender oss til organisasjoner innen et begrenset antall bransjer.

I dag er vi et IT-selskap som kombinerer stor virksomhetskunnskap innen transportinfrastruktur, trafikk, transport, skogsindustri og energi-/kjøretøyindustri  med spisskompetanse innen systemutvikling og systemforvaltning. Det er i disse områdene vi skaper effektive løsninger som hjelper kundene til å nå sine mål, som er det vår visjon og forretningsidé baserer seg på.

Forretningsidé“Ved å kombinere virksomhets- og IT-kompetanse tilbyr vi effektive løsninger som hjelper våre kunder til å nå sine mål“
Mission“Vi skaper effektive, bærekraftige og sikkre flyt av data, energi, gods og mennesker“

Vi er etablert i Finland, Norge og Sverige, og omsetter for ca. 180 MSEK og har ca. 150 medarbeidere. Eksempler på kunder er ABB, Bane NOR, BDX, Clas Ohlson, Euroskilt, Mantum, MaserFrakt, Mesta, NCC, NWP, SCA, Statens vegvesen, Sveaskog, Trafikverket og Transdev.