Case

Case

Et meget vellykket samarbeid

TerranorA/S er et av Danmarks ledende selskaper innen drift og vedlikehold av veger. Med drøyt 250 ansatte og et sterkt nettverk av underleverandører administrerer de drift og vedlikehold av cirka 400 km statlige veger og et stort antall kommunale vegstrekninger.


Et samarbeid som gir smartere beslutninger

NCC er et av Nordens ledende entreprenørselskaper med virksomhet i Sverige, Norge, Danmark og Finland, med en omsetning på nesten 54 milliarder SEK og 14 400 ansatte.


En bedre hverdag for Arctic Asfalt

Arctic Asfalt ble etablert i 2013, og har siden oppstarten vært i sterk vekst. Arctic Asfalt tilbyr asfaltering og spesialiserer seg på de vanskeligste jobbene. Selskapet har et sterkt ønske om å modernisere bransjen, og har som mål å implementere løsninger som effektiviserer driften, øker kvaliteten på dokumentasjon og økonomiske data.


Ny reform banet vei for Triona

Den meget omfattende regionsreformen i Norge som trådte i kraft 1. januar 2020 førte bla. med seg store endringer hva gjelder vegforvaltning. Samtidig som antall fylker ble redusert fra 19 til 11 ble også drifts- og vedlikeholdsansvaret for fylkesvegnettet overført fra Statens vegvesen til de nye fylkeskommunene.


Digitalisering av arbeidsprosesser for Nye Veier

Nye Veier planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder trafikksikre hovedveier.. Over de neste 20 årene planlegger de å bygge veier for nesten 150 milliarder kroner. Nye Veiers visjon er å være en fulldigital innovativ kraft i. I tråd med dette har Triona sammen med Trimble utviklet en AIM-løsning og påbegynt arbeidet med en Anleggsdatabase for vegprosjektene i Trøndelag.


Triona er en viktig partner i Mestas digitaliseringsarbeid

Mesta AS er Norges største entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av veger, og har ansvaret for drift og vedlikehold på en  betydelig del av det norske vegnettet. For deres kunder er det viktig å sikkerstille at data rapporteres inn korrekt og ikke risikerer å forsvinne. Triona har hjulpet Mesta med å utvikle flere områder av sitt daglige arbeid til å bli mer effektivt og med større leveransesikkerhet.


Alltransport og Triona tar samarbeidet til neste nivå

Transport- og entreprenørkonsernet Alltransport, med hovedkontor i Norrköping og virksomhet i Linköping, Örebro, Stockholm og Uppsala, er et spennende selskap som Triona har samarbeidet med lenge. Etter å ha brukt Trionas Cockpit bestemte Alltransport seg for å oppgradere til nye TRACS Flow. Implementeringen har forbedret flere deler av virksomheten, men fremfor alt på logistikksiden


Artikkelarkiv

Under kan du filtrere blant våre artikler.