Case

Ny løsning for Sveaskogs skogsmaskiner

Nitten år gammelt, velfungerende, stabilt, raskt og populært. Slik ble Sveaskogs tidligere GIS-løsning for skogsmaskiner oppsummert. For å kunne realisere nye arbeidsmåter og forbedringer som følge av andre nye systemer, ble et nytt system utviklet.

I dag støtter systemet Sveaskogs førere av hogstmaskiner og lassbærere i arbeidet med hogst og transport av tømmeret. Systemet består av en feltklient i skogsmaskinene og en sentral serverdel. Planer blir automatisk lastet ned til de berørte maskinene. Planene omfatter blant annet kart som er visualisert i systemet og viser hvor hogsten skal skje og gir informasjon om kultur- og andre naturverdier. I løpet av arbeidets gang vises også loggede kjøreruter og inntegnede kartobjekter som er synkronisert mellom maskinene som jobber sammen. Triona har i mange år hjulpet Sveaskog med forvaltningen av GIS-løsningen for skogsmaskiner.

"At med ny teknikk sammen arbeide for at Sveaskog når sine oppsatte mål angående økt effektivitet og høyere datakvalitet kjennes både givende og morro!" Katarina Johansson, Triona

Våren 2020 startet Sveaskog et prosjekt for å innføre et moderne system for skogsmaskinene. Sveaskog ville fortsatt ha det raske, stabile og velfungerende systemet som Triona forvalter, men ønsket også å realisere kravene som stilles til nye måter å jobbe på og fra andre systemer hos Sveaskog. Valget av leverandør falt på Triona.

"Vi valgte Triona da de er vel innsatt i dagens system og hadde mange interessante idéer rundt en ny løsning. Så betyr det også mye at vi i mange år har hatt et velfungerende samarbeid med Triona" Christer Ranvald, projektledare Sveaskog

Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom Sveaskog og Triona med felles bemanning. Triona hadde roller som utviklingsleder, arkitekt, kravanalytiker, utvikler og testleder. Trionas ekspertise innen GIS kom godt med i utviklingen av et system der kartet er en sentral komponent i maskinførerens hverdag.

Høsten 2021 startet utrullingen av systemet til skogsmaskinene, prosjektet ble avsluttet og forvaltningen etablert. Systemet finnes i dag i ca. 350 skogsmaskiner.

Sveaskogs og Trionas felles arbeid fortsetter nå i forvaltningen, hvor vi sammen forvalter og videreutvikler systemet. Målet er både å levere et system som bidrar til virksomhetsnytte og et system som fortsatt blir godt likt av Sveaskogs maskinførere.

Sveaskog_Logo.svg.png

Kunde: Sveaskog

Problemstillning: Sveaskog har behov for å modernisere dagens GIS-baserte system for sine skogsmaskiner.

Løsning: Et system for multiple plattformer med brukervennlighet og kartfunksjonalitet i fokus.

Nøkkelord: #Skogsindustri, #GIS-løsning, #Samarbeid.