Virksomhet

Transportinfrastruktur

I vårt samfunn stiller vi stadig høyere krav til transport og kommunikasjon. Vi forventer at transport av gods og mennesker skjer på en bærekraftig, sikker og kostnadseffektiv måte.

Trafikken skal flyte uhindret og uten forstyrrelser. Basis for dette er en god transportinfrastruktur i form av farleder, jernbane og veger som vedlikeholdes av nasjonale, regionale og kommunale eiere. Tilgang til pålitelige data og god informasjonshåndtering er en forutsetning for å kunne planlegge, informere og skaffe underlag for gode beslutninger og tiltak.

Både for veg, jernbane og sjøfart har Triona lang erfaring med oppdrag og løsninger innen hele infrastrukturens levetid, fra planlegging, design og konstruksjon til drift, vedlikehold og trafikk. Vi har en unik kompetanse, og tilbyr produkter som støtter effektiv forvaltning av anleggene (Asset Information Management) og deres digitale representasjon, modeller og digitale tvillinger. Med produktene SINUS.Infra, SINUS.bk, TNE, TRE og VFS støttes hele informasjonsflyten fra datafangst og masterdatahåndtering til vedlikehold og bruk av informasjon i ulike typer applikasjoner.

Vi har stor kompetanse og omfattende erfaring med IT-løsninger for håndtering av dekker, drift og vedlikehold, trafikkmåling, trafikkinformasjon, trafikkstyring, trafikkontroll og ruting. Vår kunnskap brukes også til å utvikle og etablere standarder innen infrastrukturområdet.

Noen av våre kunder er Bane NOR (Norge), Euroskilt (Norge), Nye Veier (Norge), Statens vegvesen (Norge), Stockholm stad, Trafikverket og Vejdirektoratet (Danmark). Videre er alle fylkeskommunene i Norge og svært mange norske kommuner kunder av Triona.


Lese våre case innen Transportinfrastruktur

Relaterte produkter

Nedenfor finner du produktene vi tilbyr relatert til området transportinfrastruktur.

Sigmund hjelper deg

For mer informasjon om hva vi gjør innen området transportinfrastruktur, spør Sigmund.

Sigmund Fredriksen +47 918 66 301
Send Mail