Nyhetsarkiv

Bærekraft med Fair Transport

20.11.2023

Triona og Fair Transport har signert en samarbeidsavtale som innebærer at Triona vil bruke spørsmål, som er grunnlaget for Fair Transports sertifisering av transportoperatører, i Trionas produkter som f.eks. C-Load. Partnerne må også samarbeide om å markedsføre Fair Transport, med mål om å oppnå bred bruk, og å jobbe for at Fair Transport skal bli en standard innenfor EU.

Våren 2021 lanserte Triona støtte for bærekraftspoeng i produktet C-Load som et supplement ved evalueringen av transportører ved anskaffelser. Poengsummen er basert på en bærekraftsundersøkelse som transportorganisasjoner har mulighet til å svare på. Undersøkelsen var basert på en vurderingsmal som den tidligere organisasjonen Q3 hadde tatt fram. Kort tid etter overtok Triona ansvaret for å drive Q3 videre.

De styrende prinsippene for videreutviklingen av Q3 var fra Trionas side; balanse og enkelhet. Dette inkluderte bl.a. et forsøk på å ta hensyn til behovene til flere interessenter, bl.a. både kjøpere og selgere av transporttjenester. Et samarbeid med Fair Transport ble sett på som naturlig og en felles analyse viste at spørsmålene fra både Fair Transport og Q3 var relativt like. I jakten på enkelhet for alle aktører starter vi derfor et samarbeid. Samarbeidet gir økt vekt i vår felles innsats for å skape bærekraftig transport, både i Sverige og Europa. 

Triona vil i utgangspunktet aktivere følgende i C-Load: 

  • Leverandører som har Fair Transport-sertifisering merkes og synliggjøres i C-Load.
  • Gjennom Fair Transport-sertifiseringen får transportøren samme poeng som å ha fylt ut gjeldende bærekraftsspørreskjema i C-Load.
  • Bærekraftsundersøkelsen i C-Load er tilpasset slik at den tar utgangspunkt i Fair Transport sine spørsmål

På sikt har vi også til hensikt å gi sertifiserte transportører innsyn i aktuelle anskaffelser. 

«For Fairtransport er det en mulighet å samarbeide med Triona. Vi ser også at sertifiserte bedrifter får en fordel gjennom samarbeidet. Dels ser vi en mulighet til å utvide Fairtransport til andre land», sier Tina Thorsell hos Transportföretagen. 

I dag tilbyr Triona produkter som C7 Projects, C-Load, FleetControl og TRACS Flow, som til sammen kobler sammen cirka 350 organisasjoner i Europa som kjøper eller selger transport. Sammen med disse organisasjonene skal vi bidra til utviklingen av Fair Transport og problemstillingene som ligger til grunn for sertifiseringen.