Nyhetsarkiv

Triona skal levere TNE 3.0 til Kystverket

10.10.2016

Triona har vunnet konkurransen om å levere et system for vedlikehold og presentasjon av farledsdata for Kystverket.

Løsningen som skal leveres til Kystverket er basert på et samspill mellom TNE 3.0, GeoServer for presentasjon av farledsdata i eksisterende webløsning og Novapoint som leveres av Trimble (Vianova Systems) for vedlikehold av farledsdata.

I tillegg er det avtalt at Triona skal bistå Kystverket i arbeidet med å utarbeide datakatalog og import av fagdata for trafikknettverket etter at selve løsningen er etablert og levert.

Det at Triona vinner denne konkurransen befester vår posisjon innen transportinfrastruktur i Norge, og forsterker vårt allerede gode samarbeid med Trimble.