Nyhetsarkiv

Transporter via jernbane i Lasset

22.11.2016

Anskaffelse og bestilling av jernbanetransporter kan nå gjøres med Lasset.

Nå kan man med Lasset anskaffe og bestille jernbanetransporter på samme vis som man jobber med vegtransporter. SCA Timber, Gällö Timber og Norrskog Wood Products er de første transportkjøperne som bestiller jernbanetransporter med Lasset. Nærmere 5 000 jernbanevogner er så langt bestilt med Lasset.

Les mer pa