Nyhetsarkiv

FleetControl til Keolis

06.09.2021

Triona har signert en rammeavtale med Keolis Sverige AB om å levere FleetControl som en del av Keolis nye kommunikasjonsplattform om bord på kjøretøy. De første implementasjonene gjelder Keolis forlengelse av trafikkavtale E22 med SL og nye trafikkavtaler med Västtrafik.

FleetControl er et produkt som brukes til å samle inn, publisere og dele data fra kollektivtransporten. Hovedkomponentene i systemet er en Multi-service IoT Edge Gateway og en Android førerskjerm, begge med programvare fra Triona. Kommunikasjon mellom kjøretøy og baksystemet skjer via MQTT i henhold til den framvoksende ITxPT-standarden.

”For å oppfylle SL-spesifikke krav til informasjonsleveranse som ble pålagt Keolis fra juni 2022 i vår byavtale E22 må Keolis gjøre en systeminvestering i en kommunikasjonsplattform om bord samt et førergrensesnitt. Med FleetControl får Keolis en moderne kjøretøyløsning som fungerer godt sammen med andre systemer for trafikk-IT” sier Sven Anderzén, leder for driftsstøttesystemer i Keolis.

Les mer