Nyhetsarkiv

Alltransport velger TRACS Flow

07.03.2017

Alltransport har anskaffet et nytt virksomhets-/ordresystem til Alltransportkonsernet. De valgte TRACS Flow fra Triona.

Innføringen av TRACS Flow gjør det mulig å digitalisere arbeidsoppgaver hos Alltransport som i dag er manuelle. Dagens håndtering av transportsedler erstattes av en digital prosess. Effekten blir at oppdrag kan klarrapporteres enklere og at fakturering kan skje raskere.

Alltransport kommer også til å benytte mobilløsningen som gir god støtte for alle arbeidsoppgaver i felt. Eksempelvis kommer støtte for scanning til å innføres, noe som bl.a. minsker risikoen for manuelle feil. GPS-posisjonering direkte fra den mobile enheten åpner for bruk av s.k. geofencing.  Med TRACS Flow får Alltransport et system som via en webportal forenkler samarbeidet med såvel kunder som samarbeidspartnere.

Mer informasjon om TRACS Flow finnes her.