Nyhetsarkiv

Vi ønsker Landstinget Västernorrland velkommen til Triona

11.09.2017

Landstinget Västernorrland (LVN) har inngått en ny rammeavtale med Triona angående Oppdragskonsulenter IKT.

Avtalen, som ble inngått i august 2017, omfatter blant annet (men er ikke begrenset til) ekspertkompetanse innenfor informasjonssikkerhet, infrastruktur, ledelse og styring, systemutvikling og systemforvaltning samt virksomhetsutvikling og strategi. Triona ser fram til å starte å arbeide sammen med Landstinget Västernorrland.