Nyhetsarkiv

Nytt feltverktøy hos Sveaskog

22.06.2023

I forbindelse med at Sveaskog har oppdatert metodikken for naturverdivurdering har Triona bidratt i utviklingen av et nytt IT-verktøy for å gi støtte i feltarbeidet. 

Hensikten med naturverdivurderingen er å identifisere områdenes forutsetninger for biologisk mangfold og å skape grunnlag for planlegging av tiltak eller bestemmelser. For å minimere risikoen for at verdifulle skogbiotoper blir felt eller skadet ved en feiltakelse, er det viktig å foreta en naturverdivurdering før tiltak. 

En prosjektgruppe med deltakere fra Sveaskog og Triona har siden sommeren 2022 jobbet med å utvikle en løsning der data og kartmateriale kan tas med ut i en feltklient for å samle inn tilleggsdata og lage naturverdivurderinger, som deretter leveres til sentrale systemer. Ettersom brukerne jobber i skogen over hele landet, må arbeidet kunne utføres både når man er online og offline angående mobilforbindelse. Feltverktøyet er bygget for å brukes på en iPad mini eller et nettbrett. 

Triona har hatt ansvar for prosjektledelse, kravkoordinering, testledelse og systemutvikling i prosjektet. 

nvb-faltklient.png

Feltverktøyet forenkler innsamlingen av nødvendige data og sikrer at resultatene lagres for fremtidig sporbarhet av hvordan man er kommet fram til en bestemt vurdering. 

I vår tok man i bruk det nye verktøyet i felt med gode resultater. 

«Feltverktøyet har fungert over all forventning! Det merkes at alle i prosjektet ønsker å lage et godt produkt som er brukervennlig for oss som skal jobbe med det i vår daglige drift. Verktøyet og datainnsamlingen har stort sett fungert bra fra dag én, i den første avdelingen der jeg testet det», sier Linda Rosén, skogplanlegger i Götaland. 

«Når vi i mai 2022 lanserte en stor endring i vår metodikk for naturverdivurdering var det stort fokus på selve metodikken. Den digitale støtten, som ble tatt fram på rekordtid, ble akseptert selv om den ikke var helt ferdig. Ved lanseringen av det nye IT-verktøyet i april 2023 var det stikk motsatt; en liten oppdatering i metodikken, men et stort fokus på den utrolig positive forbedringen som den nye digitale feltstøtten innebar», sier Peter Bergman, leder for naturvern i Sveaskog.