Nyhetsarkiv

Beregning av kostnader for drift og vedlikehold av veier

07.06.2023

Triona vant i begynnelsen av åreten konkurranse om å forvalte og videreutvikle MOTIV for Statens vegvesen. MOTIV er systemet som benyttes for å beregne kostnader for drift og vedlikehold av veier i Norge.

Triona har siden 2017 hatt ansvaret for MOTIV og i 2019 ble dagens løsning modernisert.

MOTIV henter ut data fra NVDB, som fordeles på homogene segmenter, som man stedfester ved hjelp av den nye vegsystemreferansen for NVDB.

Ved hjelp av en webløsning kan kunde hente ut rapporter som inneholder beregninger og kostnader knyttet til drift og veldikehold av veiene, basert på ulike områdefiltere og andre krav. Utover det tilbyr MOTIV mulighet til å kunne prosjektere og se fremtidige rapporter med hensyn på trafikkmengde.

MOTIV er et sentralt system for drift og vedlikehold av vegnettet i Norge og den nye avtalen gjør at Triona vil være ansvarlig for videre utvikling og forvaltning av løsningen i 2 år med opsjon på ytterligere 1+1 år.