Nyhetsarkiv

Ny versjon av Avstandstjenesten

27.11.2019

I midten av november ble en ny versjon av Trionas Avstandstjeneste lansert (http://distance.triona.se). Fokuset for denne utgivelsen har vært å gjøre det lettere for våre kunder med transport til Europa å få bedre støtte i prisberegninger.

For å forbedre mulighetene for våre kunder med transport ut av Europa til å bruke avstandstjenesten har vi lagt til flere nyheter, bla. rapportering om hvor mye bomvei (MAUT) rutene bruker i Tyskland og Belgia.

For bedre å støtte alle veier mellom Norden og Europa har vi også sett på fergene som krysser Østersjøen og Nordsjøen for bedre å muliggjøre disse som en del av rutene.

Et annet brukstilfelle som vi nå støtter er beregningen av største mulig kjøretøy som kan brukes til å utføre en transport for de kundene som ikke på forhånd vet hvilke kjøretøy som vil kjøre hvilke bestillinger. Dette vil på sikt redusere miljøbelastningen fra transportører gjennom smartere kjøretøysvalg når man planlegger transport.

Les mer