Nyhetsarkiv

Ny versjon av TNE

14.08.2017

I vår ble versjon 3.1 av TNE sluppet som bla. har en ny modul som kalles TNE Studio. TNE Studio er et webbasert verktøy som muliggjør håndtering av bakgrunnsjobber som kjøres og kan skjemalegges i serverplattformen. Nytt i TNE 3.1 er også økt kompabilitet med databasehåndtereren Oracle.

Først ute til å ta i bruk den nye modulen i TNE Studio er Kystverket i Norge. Gjennom TNE Studio håndterer de sjøfartsnett samt integrasjonen mellom TNE og andre plattformer. SDC benytter videre deler av TNE 3.1 sammen med Triona Routing Engine (TRE) for blandt annet ruteberegninger for tømmertransport. Via versjon 3.1 kan SDC oppnå makrante ytelsesforbedringer.

Transport Network Engine (TNE) er en plattform som håndterer nett og nettilknyttet informasjon om anlegg, tilstand, egenskaper, regler och anvendelser, f.eks. tunneler, belysning, rekkverk, vegbredde, farledsmarkeringer, skilt, signalanlegg, kummer, stikkrenner osv. Plattformen støtter selskap og organisasjoner som arbeider med infrastruktur, transport og logistikk. Den støtter også andre virksomheter som har andre koblinger til veg-, jernbane- eller sjøfartsnett, f.eks. kjøretøyindustrien og forsikringsbransjen.

Les mere