Nyhetsarkiv

Samarbeidspartner med Drive Sweden

01.04.2019

Drive Sweden er et strategisk innovasjonsprogram initiert av regjeringen. Programmet er finansiert av energimyndighetene, Formas og VINNOVA. Lindholmen Science Park er vertskap for programmet, og nå er Triona inne som samarbeidspartner.

For Triona forventes samarbeidet med Drive Sweden å utvikles på linje med drivkrefter vi så i etableringen av vår virksomhet i Göteborg. Vi kan tilføre og få ny verdifull kunnskap gjennom samarbeid med f.eks. bilindustrien. Det håper vi kan bidra til utviklingen av Trionas eksisterende produkter og gi nye ideer, hovedsakelig relatert til telematikk og ITS / C-ITS.

Bakgrunnen for Drive Sweden ble lagt for noen år siden da den svenske regjeringen startet en ny arbeidsform for å takle områder med stort potensial for bærekraftige sosiale løsninger, og som samtidig krever et nært samarbeid mellom aktører som ellers ikke har så mye til felles. Begge disse kriteriene passer perfekt til utfordringene og mulighetene for fremtidig mobilitet for mennesker og gods, og i 2015 ble Drive Sweden tildelt en kontrakt for å drive denne utviklingen som en av 17 strategiske innovasjonsprogrammer (SIP). Drive Sweden er nå i sitt tredje driftsår, av det som forventes å være et tolvårig prosjekt, og har en betydelig statlig medfinansiering som støtte til ulike prosjekter.