Nyhetsarkiv

Årets klimarapport

14.12.2021

Trionas klimarapport for 2020 er nå klar. Vi rapporterer som før etter GHG-protokollen innenfor scope 1, 2 og 3 og har i år også inkludert en analyse av ulike skyleverandører angående IT-drift i scope 3.

Akkurat som i samfunnet ellers ser Triona en reduksjon i klimapåvirkningen som en effekt av pandemien, da det har medført redusert omfang av forretnings- og pendlerreiser.

Vi fortsetter å tro på personlige møter og setter stor pris på at vi nå kan begynne å møte kundene våre igjen, samtidig som vi ser at digitalisering har et stort potensial for å redusere klimapåvirkningen.

Eksempler på hvordan vi hjelper kundene våre med å redusere klimapåvirkningen er funksjonene smart kjøring i FleetControl og bærekraftsundersøkelsen i C-Load. Arbeidet med egen klimarapport gir oss verdifull kunnskap som vi tar med oss inn i det videre arbeidet med produkter og løsninger for våre kunder.