Nyhetsarkiv

Ny versjon av TRACS Flow er klar

24.10.2016

TRACS Flow videreutvikles kontinuerlig, og forrige uke ble en ny versjon lansert. Neste versjon planlegges til april 2017.

TRACS Flow er et system som støtter virksomhetsprosessene i transport- og entreprenørbransjen. F.eks. avtale- og ordrehåndtering, planlegging, operativ ledelse og oppfølging. TRACS Flow er laget slik at det enkelt vha. konfigurasjoner kan tilpasses ulike selskapers behov og prosesser. TRACS Flow har funksjonalitet for bla. kundeavtaler i mange ulike former, lediglister, kart, sporing av ressurser og ordrer, oppgavehåndtering, utleie f.eks. av containere, stående ordrer mm. 

TRACS Flow kan benyttes av ulike brukergrupper. Kontorbrukeren kan være en transportleder som med TRACS Flow har et kraftfullt verktøy med masse funksjonalitet for å gi oversikt og forenkle arbeidet. Kunder og leverandører har via webportalen tilgang til systemet og utvalgt informasjon. For brukere i felt finnes det en appbasert mobilløsning som står i direkt kontakt med systemet.

Denne versjonen inneholder en helt ny funksjon for kunde- og prosjektopplysninger, forbedret  funksjonalitet for kreditering/omdebitering, ytelsesforbedringer samt en mengde andre mindre forbedringer og rettinger.

Les mer på