Nyhetsarkiv

Sinus tar i bruk den nye vegsystemreferansen

27.01.2020

Med kommune- og regionsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2020, innførte Statens vegvesen et helt nytt referansesystem i den Nasjonale VegDatabanken (NVDB).

Kommune- og regionsreformen med sammenslåingen av fylker og kommuner førte til at det gamle referansesystemet med parsell (HP) og meter ikke lenger strakk til . Statens vegvesen utarbeidet et helt nytt system, Vegsystemreferanse, med nye begreper som strekning, delstrekning, sideanlegg, kryssdel mm. Den nye vegsystemreferansen er uavhengig av geografiske grenser og er derfor robust i forhold til eventuelle nye sammenslåinger av fylker eller kommuner i tiden framover.

SINUS infra har nå tatt i bruk den nye vegsystemreferansen som tilbys applikasjonene fra NVDB gjennom api’ene LES og SKRIV versjon 3. Fra tidligere er Vegviseren allerede tilpasset til den nye vegsystemreferansen.

Les mer