Produkter og tjenester

Datafangst

Vi lager informasjon fra 360˚ bilder og laserscanning etc.

Triona utfører fotograferingsoppdrag (360˚ panoramabilder) og laserscanning av gater og veger (inkludert gang- og sykkelveger). Oppdragene utføres både med egne ressurser og av partnere.

I et etterfølgende steg behandles bilder og punktskyer (generert fra laserscanning), noe som gir et resultat som kan håndteres med produktet SINUS photo for registrering av digitale tvillinger for konstruksjonsobjekter som vegskilt, rekkverk og fartshumper.

Objektene får en kobling til aktuell jernbane-,  veg- eller gatenettverk og verifiseres mot de angitte valideringsreglene. Lagring og videre bearbeiding foregår i produktet TNE (Transport Network Engine) eller et annet system for anleggsinformasjon.

Fra disse systemene kan bilder og data enkelt brukes av SINUS photo eller andre appliksajoner og virksomheter. Hvis du allerede har panoramabilder eller laserscannede punktskyer kan vi utgå fra disse og bistå med bearbeidingen.